2 Chronicles 12

Бог унижава Ровоам

12:9-16 – 3 Цар. 14:21,25-31

1 Когато царството на Ровоам се утвърди и той укрепна, Ровоам изостави Господния закон. Изостави го и целият Израил. 2 a  И тъй като бяха отстъпили от Господа, на петата година от царуването на Ровоам египетският цар Сусаким нападна Йерусалим 3с хиляда и двеста колесници и шестдесет хиляди конници, а египетската войска от ливийци, сукхити и етиопци нямаше брой. 4И като превзе укрепените градове в Юдея, той стигна до Йерусалим. 5 b  Тогава пророк Самей дойде при Ровоам и при юдейските военачалници, които се бяха събрали в Йерусалим, за да се спасят от Сусаким, и им рече: „Така казва Господ: „Понеже вие Ме изоставихте, затова и Аз ви предавам в ръцете на Сусаким“.“ 6Военачалниците и царят се смириха и казаха: „Справедлив е Господ!“ 7И когато Господ видя, че те се смириха, каза на Самей: „Няма да ги погубя и скоро ще ги избавя. Моят гняв няма да се излее върху Йерусалим чрез Сусаким. 8Но те ще му станат слуги, за да знаят какво е да служат на Мене и какво е да служат на земни царства.“

9 c  Египетският цар Сусаким нападна Йерусалим и отнесе съкровищата на Господния храм и съкровищата на царския дом. Отнесе всичко, дори и златните щитове, които Соломон беше направил. 10Цар Ровоам нареди да направят вместо тях медни щитове и ги предаде в ръцете на началниците на стражата, която пазеше входа на царския дом. 11Когато царят ходеше в храма на Господа, телохранителите носеха щитовете, а после ги връщаха обратно в помещението на стражата. 12След като Ровоам се смири, Господ отвърна гнева Си от него, за да не го погуби напълно, защото в Юдея се случваха и добри неща.

13 Така Ровоам укрепи отново царската си власт в Йерусалим. Като се възцари, той беше на четиридесет и една години и царува седемнадесет години в Йерусалим – града, който Господ беше избрал измежду всички племена на Израил, за да пребъдва там името Му. Майката на царя се казваше Наама и беше амонка. 14Ровоам вършеше зло, защото не търсеше Господа със сърцето си.

15 Делата на Ровоам отначало докрай са описани в книгите за родословията на пророк Самей и ясновидеца Идо. Между Ровоам и Йеровоам се водеха постоянни войни. 16Когато Ровоам почина, го погребаха при предците му в града на Давид. Като негов наследник се възцари синът му Авия.
Copyright information for BulCont