2 Chronicles 14

Победа на цар Аса над етиопците

14:2-33 Цар. 15:11-22

1 a  Аса вършеше това, което беше добро и праведно пред Господа, неговия Бог. 2Той премахна жертвениците на чуждите богове и оброчищата, изпотроши идолите и лъжливите им знаци, 3и заповяда на юдеите да потърсят Господа, Бога на предците си, и да изпълняват Неговите закони и заповеди. 4Премахна оброчищата и капищата и в останалите градове на Юдея, така че по негово време в царството беше спокойно. 5И тъй като страната се успокои и през тези години не се водеха войни, той построи укрепени градове в Юдея, защото Господ му беше дал спокойствие. 6Тогава Аса каза на юдеите: „Да построим тези градове и да издигнем около тях стени и кули с порти, които се залостват. Нашата страна е още свободна, защото потърсихме Господа, нашия Бог, и Той ни даде отвред спокойствие.“Те започнаха да строят и успяваха в делата си. 7Войската на Аса беше от триста хиляди души от племето на Юда, въоръжени с големи щитове и копия, и осемдесет хиляди от Вениаминовото племе – с малки щитове и лъкове. Всички те бяха силни и храбри мъже.

8 Срещу тях излезе етиопецът Зарай с войска от един милион души с триста колесници и стигна до Мареша. 9Аса тръгна срещу него и се наредиха за битка в Цефатската долина при Мареша. 10И Аса отправи молитва към Господа, своя Бог, с думите: „Господи, само Ти си помощник на силни и слаби. Помогни сега, Господи, Боже наш, защото на Тебе се уповаваме и в Твое име се изправихме пред тази огромна войска! Господи, Ти си наш Бог, покажи, че никой човек не може да надделее над Твоята воля!“

11 Тогава Господ порази етиопците пред Аса и пред юдеите и етиопците побягнаха. 12Аса и хората му ги преследваха до Герар. От етиопците паднаха толкова много, че останалите не можеха да се окопитят и бяха поразени пред Господа и Неговото войнство. А плячката, която взеха юдеите, беше много голяма. 13Те разрушиха всички градове около Герар, защото страхът пред Господа беше обзел жителите им. И разграбиха тези градове, защото в тях имаше голяма плячка. 14Ограбиха и пастирските колиби и се върнаха в Йерусалим с много стада овце и камили.
Copyright information for BulCont