2 Chronicles 17

Възцаряване и величие на Йосафат

1 a  Вместо него се възцари синът му Йосафат, който укрепи страната против израилтяните. 2Той разположи войски във всички крепости на Юдея и изпрати стражи по юдейската земя и в градовете на Ефрем, които баща му Аса беше завладял. 3И Господ беше с Йосафат, понеже той следваше пътя на баща си Давид, а не последва Ваал. 4Потърси Бога на предците си и постъпваше по Неговите заповеди, а не подражаваше на израилтяните. 5Затова Господ утвърди царската му власт. От цяла Юдея носеха дарове на Йосафат и той твърде много забогатя и се прослави. 6 b  Понеже следваше със сърцето си Господните пътища, той премахна оброчищата и езическите стълбове в Юдея.

7 А на третата година от царуването си изпрати предводителите си Бен-Хаил, Овадия, Захария, Натанаил и Михея да поучават в юдейските градове. 8С тях изпрати и левитите Шемая, Нетания, Зевадия, Азаил, Шемирамот, Йонатан, Адония, Товия и Товадония, а също и свещениците Елишема и Йорам. 9 c  Те носеха със себе си книгата на Господния закон и поучаваха юдеите; обикаляха всички градове в Юдея и учеха народа, както им беше наредено.

10 И страх от Господа обзе всички царства в земите около Юдея и те не воюваха против Йосафат. 11Филистимците носеха на Йосафат дарове и сребро като данък, арабите му докарваха дребен добитък – седем хиляди и седемстотин овена и седем хиляди и седемстотин козела. 12Мощта на Йосафат все повече нарастваше и той строеше в Юдея крепости и градове за складове. 13В юдейските градове той разполагаше с много припаси, а в Йерусалим – със силни и храбри мъже. 14Ето техния списък по имена: хилядниците от Юда: предводител Адна с триста хиляди боеспособни мъже; 15след него: предводител Йоханан с двеста и осемдесет хиляди; 16последван от Амасия, Зихриевия син, който се беше посветил на Господа. Той имаше двеста хиляди боеспособни мъже. 17И от Вениамин: Елиада, който беше опитен във военното дело, с двеста хиляди въоръжени с лъкове и щитове, 18а след него Йехозавад със сто и осемдесет хиляди души, въоръжени за битка. 19Това бяха боеспособните мъже, които служеха при царя, освен онези, които той беше разположил в укрепените градове из цяла Юдея.
Copyright information for BulCont