2 Chronicles 27

Царуване на Йоатам

4 Цар. 15:33-38

1 a  Йоатам беше на двадесет и пет години, когато се възцари, и царуваше в Йерусалим шестнадесет години. Майка му се казваше Йеруша, дъщеря на Садок. 2Той вършеше това, което беше праведно пред Господа, така, както постъпваше и баща му Озия. Но не влизаше в храма на Господа и народът все още беше покварен.

3 Йоатам построи горните порти на Господния храм и укрепи на много места Офеловата стена. 4Съгради и градове в хълмистата част на Юдея, а в горите издигна крепости и кули. 5Излезе на война против царя на амонците и го победи. Амонците му дадоха в същата година сто таланта сребро, десет хиляди кора пшеница и десет хиляди кора ечемик. Толкова му платиха амонците и през следващите две години. 6Йоатам стана толкова силен, защото постъпваше според волята на Господа, своя Бог. 7А останалите дела на Йоатам, всичките му битки и дела са описани в книгата на израилските и юдейските царе. 8Той беше на двадесет и пет години, когато се възцари, и царуваше шестнадесет години в Йерусалим. 9Йоатам почина при предците си и го погребаха в града на Давид. И вместо него се възцари синът му Ахаз.
Copyright information for BulCont