2 Chronicles 28

Царуване на Ахаз

4 Цар. 16:1-20

1 a  Ахаз беше на двадесет години, когато се възцари, и царуваше в Йерусалим шестнадесет години. Но той не постъпваше праведно пред Господа, както правеше праотецът му Давид, 2А вървеше по пътя на израилските царе и дори направи излети статуи на Ваал. 3 b  Той принасяше кадилна жертва в Еномовата долина и изгаряше синовете си, подобно на отвратителния обичай на народите, които Господ прогони пред израилтяните. 4Ахаз принасяше жертви и ходеше по оброчищата, по височините и под всяко клонесто дърво.

5 Затова Господ, неговият Бог, го предаде в ръцете на сирийския цар. Сирийците го разбиха, взеха много пленници и ги отведоха в Дамаск. Той беше предаден и в ръцете на израилския цар, който му нанесе голямо поражение. 6 c  Факей, син Ремалиев, изби в един ден сто и двадесет хиляди боеспособни юдеи, защото бяха изоставили Господа, Бога на предците си. 7А Зихрий, храбър мъж от Ефрем, уби царския син Маасея, надзирателя на двореца Азрикам и втория след царя, Елкана. 8Израилтяните плениха от братята си, юдеите, двеста хиляди жени, синове и дъщери, и много плячка, която откараха в Самария.

9 А там имаше един пророк на Господа на име Одед. Той излезе да посрещне войската, която идваше в Самария, и им каза: „Ето Господ, Бог на предците ви, в гнева Си против юдеите ги предаде във вашите ръце. Вие ги избихте с такава радост, която стигна до небето. 10Сега вие искате да направите пленените от Юдея и Йерусалим ваши роби и робини. Но нямате ли и вие самите грехове пред Господа, вашия Бог? 11Затова послушайте ме и върнете пленниците, ваши братя, които сте заробили, защото яростният гняв на Господа ще падне върху вас.“

12 Тогава някои от военачалниците на Ефремовите родове – Азария, син Йехохананов, Берехия, син Мешилемотов, Езекия, син Шалумов, и Амаса, син Хадлаев, застанаха срещу тези, които се връщаха от войната, 13и им казаха: „Не водете тук пленниците, защото бихме съгрешили пред Господа. Нима искате да прибавите още към нашите грехове и престъпления? Вината ни е голяма и яростен гняв ще падне върху Израил.“ 14Тогава войниците оставиха пленниците и плячката пред военачалниците и пред всички събрали се. 15Военачалниците станаха, взеха пленниците и облякоха от плячката всички голи между тях. Облякоха ги, обуха ги, дадоха им храна и вода, помазаха ги с елей, а отпадналите от тях качиха на магарета и ги изпратиха в Йерихон – града на палмите, при братята им. А те се върнаха в Самария.

16 В това време Ахаз изпрати вестоносци при асирийските царе да иска помощ, 17защото идумейците отново бяха нахлули, избиха в Юдея и отведоха пленници. 18Филистимците бяха нападнали градовете в равнината и южната част на Юдея и превзеха Ветсамис, Айалон, Гедерот и Сохо с околните им селища, Тимна и Гимзо с околните им селища, и се заселиха там. 19Така Господ унизи Юдея заради юдейския цар Ахаз, понеже той беше развратил Юдея и беше извършил тежки грехове пред Господа. 20А асирийският цар Теглатфеласар, вместо да му помогне, тръгна против него и го притесни, 21защото Ахаз, макар че взе съкровищата от храма на Господа, от царския дворец и от знатните граждани и даде всичко на асирийския цар, това не му помогна.

22 Дори в това затруднение цар Ахаз вършеше още беззакония пред Господа. 23Той принасяше жертви на боговете от Дамаск, понеже мислеше, че те са го поразили, и казваше: „Боговете на сирийските царе им помагат, затова и аз ще принеса жертва, за да ми помогнат.“Но те причиниха беди на него и на целия Израил. 24Ахаз събра съдовете от дома на Бога, нареди да ги строшат, затвори вратите на Господния храм и си издигна жертвеници на всеки ъгъл в Йерусалим. 25Той направи оброчища и във всички юдейски градове, за да принасят кадилни жертви на чуждите богове, и разгневи Господа, Бога на предците си.

26 Останалите дела и всичките му постъпки, отначало докрай, са описани в книгата на юдейските и израилските царе. 27Ахаз почина при предците си. Погребаха го в Йерусалим, но не в гробницата на израилските царе. И вместо него се възцари синът му Езекия.
Copyright information for BulCont