2 Chronicles 29

Очистване и освещаване на храма от цар Езекия

29:1-22 Цар. 18:1-3

1 a  Езекия се възцари на двадесет и пет години и беше цар в Йерусалим двадесет и девет години. Майка му се казваше Авия, дъщеря на Захария. 2Той постъпваше праведно пред Господа така, както правеше това баща му Давид.

3 b  Още в първия месец на първата година от царуването си той отвори вратите на Господния храм и го обнови. 4И като заповяда на свещениците и левитите да дойдат, събра ги на източния площад 5и им каза: „Слушайте ме, левити! Осветете се сега, осветете и храма на Господа, Бога на предците ви, и изхвърлете гнусотата от светилището, 6защото предците ни вършеха беззакония и не постъпваха праведно пред Господа, нашия Бог – изоставиха Го и Му обърнаха гръб, отвърнаха се от Господния дом. 7Затвориха вратите на притвора, угасиха светилниците, не принасяха кадилна жертва и всеизгаряне в светилищито на Бога на Израил. 8 c  Затова Господният гняв се изля над Юдея и Йерусалим и Той ги предаде на опустошение, позор и презрение, както виждате с очите си. 9И ето бащите ни паднаха от меч, а синовете, дъщерите и жените ни са отведени в плен. 10Сега желая от все сърце да сключа завет с Господа, Бога на Израил, за да отвърне гнева Си от нас. 11Деца мои, не губете време! Защото Господ ви избра да заставате пред Него и да Му служите. Вие сте Негови слуги и Му принасяте кадилна жертва.“

12 Тогава станаха левитите: Махат, Амасаевият син, и Йоел, Азариевият син, от Каатовите потомци; от потомците на Мерария – Кис, Авдиевият син, и Азария, Йехалеловият син; от потомците на Гирсон – Йоах, Земовият син, и Еден, Йоаховият син; 13от Елицифановите потомци – Шимри и Йеиел; от Асафовите потомци – Захария и Матания; 14от Емановите потомци – Йехиел и Шимей; и от Идутуновите – Шемая и Узиел. 15Всички те събраха братята си, осветиха се и изпълниха заповедта на царя да очистят храма според словото на Господа. 16Свещениците влязоха във вътрешната част на дома Господен, за да го очистят. Изнесоха в двора на храма всичко нечисто, което намериха там. Левитите го взеха и го изнесоха навън при потока Кедрон. 17На първия ден от първия месец започнаха да освещават дома Господен, а на осмия ден от месеца стигнаха до Господния притвор. Освещаваха дома на Господа осем дена и на шестнадесетия ден от първия месец свършиха.

18 Тогава дойдоха в двореца на цар Езекия и казаха: „Очистихме изцяло Господния храм – жертвеника за всеизгаряния, всичките му съдове, трапезата за хлябовете на предложението и всичките ѝ прибори. 19Приготвихме и осветихме всички съдове, които цар Ахаз оскверни и захвърли по време на царуването си, и те сега са пред Господния жертвеник.“

20 Тогава цар Езекия стана рано и като събра първенците на града, отиде в храма на Господа. 21И докараха седем телета, седем овена, седем агнета и седем козела като жертва за грях – за царството, за светилището и за Юдея. Царят заповяда на свещениците, Аароновите потомци, да принесат всеизгаряния върху Господния жертвеник. 22Те заклаха телетата, а свещениците взеха кръв и поръсиха жертвеника; заклаха овните и агнетата и поръсиха с кръв жертвеника. 23След това докараха пред царя и общността козлите, които бяха жертва за грях, и положиха ръцете си върху тях. 24Тогава свещениците ги заклаха и поръсиха с кръвта им жертвеника, за да очистят от грехове целия Израил, защото царят беше заповядал да се принесе всеизгаряне и жертва за грях за целия народ.

25 Той постави отново левитите в Господния храм с цимбали, псалтири и арфи според заповедта на Давид, на Гад, царския ясновидец, и на пророк Натан – наредба, която беше дадена от Господа чрез пророците му. 26И левитите застанаха с инструментите, направени от Давид, а свещениците – с тръбите. 27Тогава Езекия заповяда да принесат всеизгаряне върху жертвеника. А когато започна всеизгарянето, бяха запени и хвалебните песни за Господа под съпровод на тръби и инструменти, изработени от Давид, царя на Израил. 28И цялото събрание се молеше, певците пееха и звучаха тръби, докато траеше всеизгарянето. 29А когато жертвоприношението свърши, царят и всички, които присъстваха с него, коленичиха и се поклониха. 30После царят и първенците казаха на левитите да славят Господа с думите на Давид и на ясновидеца Асаф. Те с радост изпяха славословието, поклониха се и се помолиха.

31 Накрая Езекия отново се обърна към тях и каза: „Сега вие се посветихте на Господа. Пристъпете и принесете жертви и благодарствени приноси в Господния храм.“И всички събрали се принесоха своите жертви и благодарствени приноси, а някой и всеизгаряне. 32Общността принесе във всеизгаряне седемдесет вола, сто овена, двеста агнета, всички те всеизгаряния за Господа. 33А останалите жертви бяха: петстотин глави едър добитък и три хиляди – дребен добитък. 34Но свещениците бяха малко на брой и не можеха да одерат кожите на всички животни за всеизгаряне. Затова помагаха братята им, левитите, докато се свърши работата и се осветят другите свещеници, понеже левитите се бяха подготвили по-усърдно за освещаването, отколкото свещениците. 35Освен това и всеизгарянията бяха много, с тлъстини от мирните жертви и възлиянията при всеизгарянията. Така беше възстановена службата в Господния храм. 36А Езекия и целият народ много се радваха на стореното от Бога, защото не бяха го очаквали да се случи.
Copyright information for BulCont