2 Chronicles 31

Разпоредби на Езекия за служене в храма

31:20-214 Цар. 18:5-7

1 a  След като свърши всичко това, всички израилтяни, които се намираха там, тръгнаха по градовете на Юдея. Те изпотрошиха идолите, събориха статуите на Ашера и разрушиха оброчищата и жертвениците в цяла Юдея и в земите на Вениамин, Ефрем и Манасия. След това всички израилтяни се върнаха в градовете си, всеки в своя дом.

2 А Езекия разпредели смените на свещениците и левитите според задълженията им и определи свещеник и левит за принасяне на всеизгаряне и мирна жертва, да служат и да отправят възхвала с музика и песни пред вратите на Господния дом. 3 b  Царят определи и дял от собствеността си за всеизгарянията: за утринните и вечерните всеизгаряния, за всеизгарянията в събота и при новолуния, както и на празници, според предписаното в Господния закон. 4Той заповяда на народа в Йерусалим също и да предостави определена издръжка на свещениците и левитите, за да служат ревностно на Господния закон. 5 c  И когато тази заповед беше разгласена, израилтяните донесоха много от първите плодове – жито, вино, елей, мед и от всичко, каквото прибраха от полето. Донесоха още в изобилие десятък от всичко. 6Израилтяните и юдеите, които живееха в градовете на Юдея, също донесоха десятък от едрия и дребния добитък и десятък от приносите, посветени на Господа, техния Бог. Те трупаха всичко на купове. 7Започнаха да ги трупат в третия месец и свършиха тази работа в седмия месец. 8А когато Езекия и първенците дойдоха и видяха куповете, благословиха Господа и Неговия народ Израил. 9И Езекия попита свещениците за куповете, 10а първосвещеникът Азария, от Садоковия род, му отговори: „Откакто започнаха да носят приносите в дома на Господа, ядохме до насита и пак остана много, защото Господ благослови народа Си. Това изобилие е от остатъка.“

11 Тогава Езекия заповяда да приготвят помещения в Господния дом. А когато ги приготвиха, 12занесоха там грижливо всички приноси, десятъка и посветените дарове. За техен надзирател беше определен левитът Хонания, а като негов заместник – брат му Самей. 13А по заповед на цар Езекия и на предстоятеля на Божия дом Азария – Йехиил, Азазия, Нахат, Асаил, Йеримот, Йозавад, Елиел, Исмахия, Махат и Бенания станаха надзиратели, подвластни на Хонания и брат му Самей. 14А левитът Коре, син на Имна, страж при източните порти, наблюдаваше доброволните приноси за Бога да бъдат използвани за Господа и светилището. 15Подчинени му бяха пратеници в свещеническите градове – Еден, Миниамин, Йешуа, Шемая, Амария и Шехания, за да раздават на братята техния дял от смените на малки и големи, 16на всички от мъжки пол от три години нагоре и тези, които отиват в Божия храм според служението им и смените им, според задълженията и задачите им. 17Свещениците бяха определени според родовете им, а на левитите от двадесет години нагоре – спред тяхната служба и смените им. 18Те бяха изброени с техните деца и жени, синове и дъщери, защото и те се освещаваха от тяхното богослужение. 19От потомците на Аарон, свещениците, живеещи по крайградските пасища, имаше поименно определени, които да раздават на всички от мъжки пол в родовете на свещениците, както и на всички записани левити.

20 Така направи Езекия в цяла Юдея. Той вършеше това, което е добро, праведно и вярно пред Господа, своя Бог. 21Той търсеше своя Бог, действаше от все сърце и имаше успех във всичко, което предприемаше, за да служи на Божия дом, да пази закона и заповедите.
Copyright information for BulCont