2 Chronicles 33

Царуване на Манасия

33:1-104 Цар. 21:1-10

1 a  Манасия беше на дванадесет години, когато се възцари, и царуваше в Йерусалим петдесет и пет години. 2 b  Но той не постъпваше праведно пред Господа, а подражаваше в мерзостите на народите, които Господ беше прогонил пред израилтяните; 3 c  построи отново оброчищата, които баща му Езекия беше съборил, издигна жертвеници на Ваал и статуи на Ашера и се кланяше и служеше на всички небесни светила. 4 d  Той издигна жертвеници в Господния храм, за който Господ беше казал: „В Йерусалим ще пребъде името Ми за вечни времена.“ 5Издигна жертвеници и в двата двора на Господния храм, посветени на всички небесни светила. 6 e  Принасяше в жертва чрез изгаряне синовете си в долината Бен-Хином, гадаеше, врачуваше и правеше магии, общуваше с предсказатели и хора, които призоваваха мъртъвци. 7В дома на Господа постави изваяния идол, който нареди да направят и за който Бог беше казал на Давид и на сина му Соломон: „Ще положа името Си за вечни времена в този дом и в Йерусалим, който избрах от всички племена на Израил. 8 f  И ако слушат и вършат всичко, което им заповядах – закона, наредбите и заповедите, дадени чрез Мойсей, кракът на Израил няма да напусне земята, която отредих за предците им.“ 9Но Манасия подведе Юдея и жителите на Йерусалим да постъпват по-лошо и от народите, които Господ изтреби пред израилтяните.

10 И Господ напомни за това на Манасия и на хората му, но те не послушаха. 11 g  Затова Господ прати против тях военачалниците на асирийския цар. Те заловиха Манасия, оковаха го във вериги и го отведоха във Вавилон. 12А когато беше в беда, той се помоли на Господа, своя Бог, и дълбоко се смири пред Бога на предците си. 13След като се помоли на Бога, Той прояви милостта Си, чу молитвата му и го върна в Йерусалим, в неговото царство. Тогава Манасия разбра, че Господ е истинският Бог.

14 След това Манасия построи външната стена на Давидовия град в долината, западно от Геон, чак до Рибните порти, прекара я около Офел и я издигна високо. Постави военачалници във всички укрепени градове на Юдея. 15 h  Царят премахна чуждите божества и идоли от Господния храм и всички жертвеници, които беше издигнал върху хълма на Господния храм и в Йерусалим, и ги изхвърли извън града. 16Той поправи жертвеника на Господа и принесе върху него мирни и благодарствени жертви, и заповяда на юдеите да служат на Господа, Бога на Израил. 17Но народът все още принасяше жертви по оброчищата, макар и само на Господа, своя Бог.

18 Останалите дела на Манасия, молитвата към Бога и думите на пророците, които му говориха от името на Господа, Бога на Израил, са записани при делата на израилските царе. 19А молитвите му и как Бог прояви милостта Си към него, всичките му грехове, беззаконията му, местата, по които беше издигнал оброчища, статуи на Ашера и други идоли, преди да се покае, са описани в записките на Хозая. 20Манасия почина при предците си и го погребаха в дома му. Вместо него се възцари синът му Амон.

Царуване на Амон

21 i  Амон беше на двадесет и две години, когато се възцари, и царуваше в Йерусалим две години. 22Той не постъпваше праведно пред Господа, както правеше и неговият баща, Манасия. Амон принасяше жертви на всички идоли, направени от баща му Манасия; и им служеше. 23Той не се смири пред Господа, както се смири баща му Манасия, напротив, Амон вършеше все повече грехове. 24Тогава слугите му направиха заговор против него и го убиха в дома му. 25А народът изби всички участници в заговора против цар Амон и издигна вместо него сина му Йосия за цар.
Copyright information for BulCont