2 Chronicles 7

Освещаване на храма

7:1-103 Цар. 8:62-66

1 a  Когато Соломон свърши молитвата, огън слезе от небето и погълна всеизгарянията и жертвите, и славата на Господа изпълни дома. 2 b  Затова и свещениците не можаха да влязат в Господния дом, защото славата на Господа изпълни дома Му. 3 c  А всички израилтяни, като видяха как слезе огън и славата на Господа беше над храма, коленичиха с лице към земята върху плочника, поклониха се и прославиха Господа, защото е благ и милостта Му е вечна.

4 Тогава царят и целият народ принесоха жертви пред Господа. 5Цар Соломон принесе в жертва двадесет и две хиляди вола и сто и двадесет хиляди овце. Така царят и целият народ осветиха Божия дом. 6Свещениците стояха според смените си, а левитите – с музикални инструменти, които цар Давид беше направил за прослава на Господа, защото милостта Му е вечна; свещениците, застанали срещу тях, свиреха с тръбите си и всички израилтяни стояха прави. 7Соломон освети и вътрешната част на двора, която е пред дома на Господа. Там принесе всеизгарянията и тлъстината от мирните жертви, понеже медният жертвеник, направен от Соломон, не можеше да побере всеизгарянията, безкръвните приноси и тлъстините.

8 Така Соломон и всички израилтяни с него, огромно множество, стекло се от прохода в Емат до египетската река, празнуваха в онова време седемдневен празник. 9А на осмия ден свикаха тържествено събрание; така те празнуваха освещаването на жертвеника седем дена и празникът за това освещаване беше седемдневен. 10На двадесет и третия ден от седмия месец царят разпусна народа да се прибере по домовете си с радостни и весели сърца заради доброто, което Господ стори на Давид, Соломон и на Своя народ Израил. 11 d  Така Соломон завърши храма на Господа и царския дом. Той завърши благополучно всичко, което искаше да направи в Господния храм и в своя дом.

Бог отново говори на Соломон

12 Господ се яви на Соломон през нощта и му каза: „Чух молитвата ти и избрах това място да Ми бъде дом за жертвоприношения. 13Ако заключа небето, за да не падне дъжд, ако заповядам на скакалците да изпоядат всичко на земята или изпратя мор върху народа Си 14и народът Ми, който се именува с Моето име, се смири, отправи молитва към Мене и се отвърне от нечестивия си път, Аз ще чуя от небето, ще простя греховете му и ще изцеля земята му. 15Отсега очите Ми ще бъдат отворени и ушите Ми ще се вслушат в молитвата на това място. 16Защото Аз избрах и осветих този дом, за да бъде името Ми там за вечни времена; очите Ми и сърцето Ми ще бъдат там завинаги. 17И ако ти живееш така, както живееше баща ти Давид, изпълняваш заповедите Ми и пазиш наредбите и законите Ми, 18 e  Аз ще утвърдя престола на царството ти според завета, който сключих с баща ти Давид, като казах: „Няма да липсва мъж, който да властва над Израил.“

19 Но ако се отречете от Мене, ако не зачитате Моите заповеди и наредби, които съм ви дал, и тръгнете да служите на други богове и да им се покланяте, 20Аз ще изтребя Израил от лицето на Своята земя, която съм му дал, и този храм, който съм осветил в Свое име, ще го отхвърля от лицето Си, за да му се присмиват и да го презират всички народи. 21Всеки, който мине край този храм, ще се зачуди и ще попита защо Господ е постъпил така с тази земя и с този храм. 22И ще им отговарят: „Защото те изоставиха Господа, Бога на предците си, Който ги изведе от египетската земя, и последваха други богове, на които се покланяха и служеха. Затова Той им изпрати това наказание“.“
Copyright information for BulCont