2 Chronicles 8

Делата на Соломон

3 Цар. 9:10-28

1 a  След като изминаха двадесетте години, през които Соломон построи Господния храм и своя дом, 2той съгради и градовете, които бе получил от Хирам, и засели в тях израилтяни. 3 b  След това Соломон се отправи към Емат-Сува и го превзе. 4Укрепи и пустинния Тадмор и всички градове в Емат, които служеха за складове. 5Построи още Горен и Долен Бет Хорон, градове, укрепени със стени, порти и лостове за затваряне, 6а също Ваалат и всички градове, в които Соломон имаше складове, всички градове за колесници и конници. Той изгради в Йерусалим, в Ливан и по цялата му подвластна земя всичко, което бе запланувал. 7Всички, които не бяха израилтяни – хетейци, аморейци, ферезейци, евейци и йевусейци, 8потомците им, останали неизтребени от израилтяните, Соломон определи за принудителна работа и до днес. 9Израилтяните не бяха определяни от Соломон за принудителна работа, а служеха във войската като военачалници, водачи на колесници и конници. 10Надзорниците, които управляваха народа при цар Соломон, бяха двеста и петдесет.

11 След това Соломон премести дъщерята на фараона от Давидовия град в дома, който построи за нея, защото той казваше, че жена не бива да живее с него в дома на Давид, цар на Израил, място свято, защото в него е бил Господният ковчег.

12 И започна Соломон да принася всеизгаряния на Господа върху Господния жертвеник, който беше издигнат пред притвора. 13 c  Всеизгарянията се принасяха според наредбите за всеки ден и според заповедите на Мойсей в съботите, на новолуния и на трите големи празника – Безквасници, Петдесетница и Шатри. 14 d  Според разпоредбите на баща си Давид определи смените на свещениците за служене, на левитите, които да помагат на свещениците и да пеят според дежурствата си, както е определено за всеки ден. Бяха определени и смените на вратарите при всяка от портите, както беше завещано от Божия угодник Давид. 15И в нищо не бе отстъпено от царските заповеди – нито по отношение на свещениците и левитите, нито по отношение на съкровищата.

16 Така беше завършено цялото дело на Соломон от деня на полагане на основите на дома на Господа до пълното му завършване. Господният храм беше построен.

17 e  Тогава Соломон отиде в Ецион-Гавер и в Елат, който е на морския бряг, в едомската земя. 18А Хирам му прати по хората си кораби и опитни в морското дело слуги. Заедно с хората на Соломон те отплаваха към Офир, откъдето взеха четиристотин и петдесет таланта злато и го донесоха на цар Соломон.
Copyright information for BulCont