2 Chronicles 9

Соломон и савската царица

3 Цар. 10:1-13

1 a  b  Савската царица, като чу за славата на Соломон, дойде в Йерусалим, за да изпита мъдростта на Соломон с гатанки. Пристигна с многобройна свита, с камили, натоварени с благовония, много злато и скъпоценни камъни, с желанието да говори с него за всичко, което искаше. 2Соломон отговори на всичките ѝ въпроси и нямаше нищо неизвестно за него, на което той да не ѝ даде отговор. 3Савската царица, като видя мъдростта на Соломон и дома, който беше построил, 4ястията на трапезата му, служителите, седнали според своя сан, прислугата и виночерпците в подходящо облекло и жертвата всеизгаряне, принасяна в Господния храм, остана без дъх.

5 И тя каза на царя: „Истина е това, което бях слушала в страната си за твоите дела и за твоята мъдрост. 6Аз не вярвах на думите им, докато не дойдох да видя с очите си. Но дори и половината за твоята голяма мъдрост не ми е била казана. Ти надминаваш всичко, което бях чула за теб. 7Щастливи са хората ти, щастливи са и слугите ти, които винаги стоят пред тебе и слушат мъдростта ти! 8Благословен да бъде Господ, твоят Бог, Който е благоволил да те постави на Своя престол за цар пред Господа, твоя Бог, понеже Твоят Бог е възлюбил Израил и за да го утвърди за вечни времена, те е поставил да царуваш над него, да раздаваш правосъдие и справедливост.“ 9И тя подари на царя сто и двадесет таланта злато, много благовония и скъпоценни камъни. Никога не е имало благовония като тези, които Савската царица подари на Соломон.

10 Също и хората на Хирам и Соломон, които доставяха злато от Офир, докараха и сандалово дърво, и скъпоценни камъни. 11От това сандалово дърво царят направи стълби за храма на Господа и за царския дом, а също арфи и псалтири за певците. Този вид дърво не беше познато дотогава в Юдея.

12 Цар Соломон даде на Савската царица всичко, което тя пожела. А то беше много повече от подаръците, които тя беше донесла. След това царицата се върна заедно със своите слуги в страната си.

Богатството, мъдростта и смъртта на Соломон

13 c  Теглото на златото, което се доставяше на Соломон за една година, възлизаше на шестстотин шестдесет и шест таланта 14без онова, което внасяха търговците и продавачите. Също и всички арабски царе, както и управителите на области, доставяха злато и сребро на Соломон. 15Цар Соломон направи двеста щита от ковано злато, като за всеки щит бяха употребени по шестстотин сикли, 16 d  и още триста по-малки щита от ковано злато и за всеки щит бяха употребени по триста сикли злато. Царят заповяда да ги наредят в залата „Ливанската гора“.

17 Царят направи също и голям престол от слонова кост и го обкова с чисто злато. 18Престолът имаше шест стъпала и златен фундамент, закрепен към престола, облегалки от двете страни и два лъва до тях, и място за сядане. 19От двете страни на шестте стъпала стояха още дванадесет лъва. Такова нещо не е правено в никое царство. 20Всички съдове за пиене на цар Соломон бяха златни, както и всички съдове в залата „Ливанската гора“. Среброто по времето на Соломон не се ценеше за нищо. 21Защото царят имаше кораби, които плаваха до Тарсис с хората на Хирам, и на всеки три години корабите се връщаха от Тарсис и донасяха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни.

22 Така цар Соломон надмина всички царе на света по богатство и мъдрост. 23Затова всички царе на света идваха при Соломон, за да чуят мъдростта, с която Бог беше го дарил. 24Всеки от тях му поднасяше годишно своя дар: сребърни и златни съдове, облекла, оръжия, благовония, коне и мулета.

25 e  f  Соломон имаше обори за четири хиляди коня и колесници, и дванадесет хиляди конници, които бяха настанени в градовете за колесници и при царя в Йерусалим. 26 g  Той властваше над всички царе – от река Ефрат до филистимската земя и до пределите на Египет. 27 h  Така при царя среброто беше в изобилие като камъните, а кедрите бяха колкото черниците в полето. 28Докарваха коне за Соломон от Египет и от други страни.

29 i  Останалите дела на Соломон отначало докрай са описани в книгата на пророк Натан, в пророчеството на силонеца Ахия и във виденията на ясновидеца Йоил за Йеровоам, Наватовия син. 30Соломон царува в Йерусалим над цял Израил четиридесет години. 31А когато Соломон почина, погребаха го при предците му в града на баща му Давид. И като негов наследник се възцари синът му Ровоам.
Copyright information for BulCont