2 Chronicles 1

Втората книга е написана за окуражаване и вдъхновяване на завърналите се от вавилонския плен преселници, за да се утвърдят в традициите на Божия народ, обитавал земите на предците им. Написването ѝ е дело за анонимен автор, макар че като такъв се посочва Ездра. Времето на написването е около V в. пр. Р. Хр.

Съдържанието на Втора книга на летописите обхваща: 1. Царуването на Соломон (гл. 1 – 9). 2. Времето на разделеното царство от Ровоам до Ахаз (гл. 10 – 28). 3. Времето от Езекия до вавилонския плен и завръщането от него (гл. 29 – 36).

Описаните в книгата събития внушават образец за Божия народ, който се стреми да възстанови царството си след завръщането от плен. Богатата, наситена с драматични обрати история на възход и на робство следва да доведе до смирение юдеите и изпълняване на Божиите заповеди.

Царуване на Соломон

( 1:1-9:31 )

Мъдростта и богатството на Соломон

1:2-133 Цар. 3:4-15

1 a  Соломон, Давидовият син, се утвърди в царството си, защото Господ, неговият Бог, беше с него и го прослави навред.

2Соломон говори на всички израилтяни, на хилядниците и стотниците, на съдиите и на всичките първенци на Израил, на родоначалниците. 3 b  c  И всички те отидоха заедно с него на възвишението край Гаваон, защото там беше Божията скиния, която рабът Господен Мойсей беше направил в пустинята. 4 d  Давид пък беше пренесъл Божия ковчег от Кириат-Ярим на предварително приготвено за него място в построената в Йерусалим скиния. 5 e  А там пред жилището на Господа беше останал медният жертвеник, който Веселиил, синът на Урия, Оровият син, беше направил. Него търсиха Соломон и тези, които бяха с него. 6На жертвеника на скинията Соломон принесе в жертва хиляда всеизгаряния пред Господа.

7В онази нощ Бог се яви на Соломон и го попита: „Какво желаеш, за да ти го дам?“

8А Соломон отговори на Бога: „Ти прояви голямата Си милост към баща ми Давид, а мен постави за цар след него. 9 f  И нека сега се изпълни обещанието Ти към баща ми Давид, защото ме възцари над народ, многоброен като земния прах. 10Затова дай ми мъдрост и разум, за да мога да постъпвам правилно с този народ. Защото кой би могъл да води такъв многоброен народ?“

11Бог отговори на Соломон: „Понеже това ти е на сърце, а не поиска богатство, имоти и слава, нито смъртта на онези, които те мразят, нито дори дълъг живот, а поиска за себе си мъдрост и разум, за да водиш Моя народ, над който те поставих за цар, 12 g  дават ти се мъдрост и радост, а такива богатства, имоти и слава ще ти дам, каквито не са имали царете преди тебе, нито ще имат след тебе.“ 13След това Соломон се върна от възвишението край Гаваон, от скинията, в Йерусалим, за да царува над Израил.

14 h  i  Соломон събра войска от колесници и конници, хиляда и четиристотин колесници и дванадесет хиляди конници, които настани в изградените за това градове, а също и при царя в Йерусалим. 15 j  И умножи царят среброто и златото в Йерусалим колкото камъните, а кедрите – колкото смокиновите дървета в полето. 16Докарваха за Соломон коне от Египет, откъдето търговците на царските кервани ги купуваха на стада за добра цена. 17Една колесница се купуваше и докарваше от Египет за шестстотин сребърни сикли, а един кон – за сто и петдесет. Тези търговци доставяха коне за всички хетейски и арамейски царе.

k 
1:18 В Синодалната и Цариградската Библия 1:18 сл. е 2:1 сл.
И Соломон реши да построи дом в името на Господа и дворец за себе си.
Copyright information for BulCont