2 Chronicles 2

Подготовка за построяване на храм в Йерусалим

2:1-173 Цар. 5:1-16

1 Соломон отброи седемдесет хиляди души за носачи, осемдесет хиляди каменоделци в планината и три хиляди надзиратели над тях.

2 a  След това изпрати вест до тирския цар Хирам: „Както постъпваше с баща ми Давид и му пращаше кедри, за да си построи дом за живеене, постъпи така и с мене. 3 b  Ето аз строя дом за името на Господа, своя Бог, и да го посветя на Него, за да се кади пред Него благоуханен тамян и да се принасят постоянно хлябове на предложението и всеизгаряния – сутрин и вечер, в съботите, на новолунията и в празниците на Господа, нашия Бог, както е заповядано завинаги на Израил. 4Домът, който строя, е голям, защото нашият Бог е по-велик от всички други богове. 5 c  Но кой може да Му построи дом, когато небето, необятните небеса не могат да Го поберат? И кой съм аз, за да Му построя дом, освен за да принасям благоуханна жертва пред Него. 6Затова изпрати ми човек, който умело работи със злато и сребро, с мед и желязо, с пурпурна, червена и синя прежда, резбар, който да работи в Юдея и Йерусалим заедно с изкусните майстори, подготвени от баща ми Давид. 7Изпрати ми кедър, кипарис и сандалово дърво от Ливан, защото зная, че твоите слуги умеят да секат дървета в планината. А моите слуги ще бъдат с твоите, 8за да ми приготвят много дървета, защото домът, който строя, трябва да бъде голям и великолепен. 9А на твоите слуги, които ще секат дървета, ще дам за храна двадесет хиляди кора пшеница и двадесет хиляди кора ечемик, двадесет хиляди бата вино и двадесет хиляди бата елей.“

10 А тирският цар Хирам отговори с писмо, изпратено до Соломон: „Понеже Господ обича Своя народ, затова те е поставил да царуваш над него.“ 11И Хирам каза още: „Благословен да бъде Господ, Бог на Израил, Който е създал небето и земята, че даде на Давид мъдър син, надарен с разсъдливост и благоразумие, за да построи храм на Господа и царски дворец за себе си.

12 d  И ето, изпращам ти човек мъдър и надарен със знания – Хирам, своя майстор, 13син на жена от Дановите дъщери, а баща му беше от Тир. Той умее да работи със злато и сребро, с мед и желязо, с камък и дърво, с пурпурна, червена и синя прежда, резбар, който умее да изработва всичко, което му бъде поръчано, заедно с изкусните хора при тебе и определените за това от господаря ми, твоя баща Давид. 14Нека сега моят господар да изпрати на слугите си пшеницата, ечемика, елея и виното, които е обещал. 15А ние ще насечем от Ливан необходимите ти дървета и ще ги докараме на салове по море до Яфа. Оттам ти ще ги превозиш до Йерусалим.“

16 e  Тогава Соломон извърши преброяване на всички чужденци в израилската страна, както беше сторил и баща му Давид. Броят им беше сто петдесет и три хиляди и шестстотин души. 17От тях Соломон определи седемдесет хиляди за носачи, осемдесет хиляди за каменоделци в планините и три хиляди и шестстотин надзиратели, за да подканят хората към работа.
Copyright information for BulCont