2 Chronicles 22

Царуване на Охозия

22:1-64 Цар. 8:25-29

1 a  Жителите на Йерусалим провъзгласиха за негов наследник Охозия, най-малкия му син, понеже тълпа разбойници, които заедно с арабите се промъкнаха в стана, изби всички по-големи синове. Така се възцари Охозия, син на юдейския цар Йорам. 2Когато се възцари, Охозия беше на двадесет и две години и царуваше в Йерусалим една година. Майка му се казваше Готолия, дъщеря на Амврий. 3И той също вървеше по пътя на Ахавовия род, защото майка му беше негова съучастничка в беззаконията. 4Охозия вършеше неправди пред Господа, също както Ахавовия род, защото след смъртта на баща му ахавовци му станаха съветници до неговата гибел. 5 b  И като следваше техния съвет, той тръгна на война заедно с израилския цар Йорам, сина на Ахав, против Азаил, сирийския цар, и срещу Рамот в Галаад. Там сирийците раниха Йорам. 6Затова той се върна в Изреел, за да лекува раните си, които му нанесоха в Рама, когато воюваше против сирийския цар Азаил. Тогава Охозия, син на Йорам, юдейския цар, дойде в Изреел, за да посети Йорам, Ахавовия син, понеже беше болен.

7 Бог беше отредил гибел за Охозия заради посещението му при Йорам, защото той се съюзи с Йорам против Ииуй, Намесиевия син, когото Бог беше избрал да унищожи рода на Ахав. 8 c  И когато Ииуй изпълняваше присъдата над Ахавовия род, той попадна на юдейските предводители и синовете на Охозиевите братя, които служеха при Охозия, и ги умъртви. 9След това издаде заповед да търсят Охозия. Заловиха го, докато се криеше в Самария, доведоха го при Ииуй и го убиха. След това му устроиха погребение, като казваха: „Той е син на Йосафат, който търсеше Господа с цялото си сърце.“Така в рода на Охозия не остана никой, който би могъл да царува.

Възцаряване на Йоас

4 Цар. 11:1-20

10 d  Когато Готолия, майката на Охозия, узна, че синът ѝ е умрял, нареди да погубят всички потомци от царското семейство на Юдовия род. 11Но Йосафет, царската дъщеря, тайно взе сина на Охозия Йоас, когато избиваха царските синове, и го скри с дойката му в спалнята. Така Йосафет, дъщеря на Йорам и сестра на Охозия, жена на свещеник Йодай, скри Йоас от Готолия и тя не го уби. 12В продължение на шест години остана скрит в Божия дом, докато Готолия царуваше над страната.
Copyright information for BulCont