2 Chronicles 23

1Но в седмата година Йодай доби сила и влезе в съюз със стотници: Азария, Йерохамовия син, Исмаил, Йехоханомовия син, Азария, Оведовия син, Маасея, Адаиевия син, и Елишафат, Сахриевия син. 2Те обходиха Юдея, събраха левитите от всички юдейски градове и водачите на израилските родове и отидоха в Йерусалим. 3 a  Тогава в Божия дом цялото събрание сключи съюз с царя. А Йодай им каза: „Царският син ще се възцари, както е казал Господ за потомците на Давид. 4Ето какво трябва да направите: една трета от вас, свещениците и левитите, които започват смяната си в събота, да застанат като стражи при вратите, 5една трета – при дома на царя, и една трета – при главните порти. А целият народ ще бъде в дворовете на Господния храм. 6И никой да не влиза в Господния храм освен свещениците и онези от левитите, които служат. Те могат да влязат, защото са осветени. А целият народ да спазва наредбите на Господа. 7Левитите да застанат около царя, всеки с оръжието си в ръка. А ако влезе някой друг в Господния дом, да бъде убит. Вие трябва да сте постоянно до царя.“

8 b  Левитите и всички юдеи постъпиха, както заповяда свещеникът Йодай. И всеки взе своите хора, и онези, които започваха службата в събота, и онези, които бяха завършили. Свещеникът Йодай не разпусна смените. 9Свещеникът Йодай раздаде на стотниците копията, а също малките и големите щитове на цар Давид, които бяха в Божия дом. 10И постави целия народ около царя – всеки един с оръжието си в ръка, от дясната до лявата страна край жертвеника и край храма. 11Тогава изведоха царския син, сложиха му короната, връчиха му царското свидетелство и го обявиха за цар. Йодай и синовете му го помазаха и извикаха: „Да живее царят!“

12 А Готолия, като чу глъчката и виковете за възхваляване на царя, дойде в Господния храм при народа. 13И видя царя да стои до царския стълб на храмовия вход, заобиколен от военачалници при тръбни звуци, и целият народ на страната се радваше и свиреше с тръбите. Там бяха и певците, които под съпровод на музикални инструменти пееха хвалебни песни. Тогава Готолия раздра дрехите си и извика: „Заговор! Заговор!“ 14А свещеникът Йодай събра стотниците и им каза: „Изведете я навън от храма и който тръгне след нея, да бъде убит с меч.“Защото свещеникът беше казал да не се убива в Господния храм. 15Те се отдръпнаха да ѝ направят път да мине. Когато стигна до конските порти на царския дом, там я убиха.

16 Тогава Йодай, като свещеник, сключи съюз с целия народ и с царя, за да бъдат Господен народ. 17И целият народ отиде във Вааловото капище, събори го, унищожи идолите и жертвениците му, а Вааловия жрец, Матан, убиха пред жертвениците. 18 c  Йодай повери богослужението в Господния храм на свещениците от Левиевото племе, както Давид ги беше разпределил в Господния дом, за да принасят всеизгаряния на Господа според написаното в Мойсеевия закон, с радост и песни, както Давид беше наредил. 19Той постави и стражи при портите на Господния храм, за да не влиза някой нечист от каквото и да е. 20Тогава взе стотниците, знатните, предводителите на народа и целия народ и с тях съпроводи царя до Господния храм; и като минаха през горните порти в царския дом, поставиха царя на престола му. 21И целият народ се радваше и градът се успокои. А Готолия убиха с меч.
Copyright information for BulCont