2 Chronicles 3

Построяването на храма

3:1-143 Цар. 6:1-29

1 a  b  Соломон започна да строи дом на Господа в Йерусалим на хълма Мория, където Господ се яви на баща му Давид, на онова място, което Давид беше приготвил върху хармана на йевусееца Орна. 2Започна го на втория ден от втория месец през четвъртата година на своето царуване. 3Това са и размерите, които Соломон определи за строежа на Божия дом: дължината беше шестдесет лакътя според старата мярка, а ширината – двадесет лакътя. 4Притворът беше дълъг колкото ширината на дома – двадесет лакътя, а височината му – сто и двадесет. Отвътре той го облицова с чисто злато. 5Главната част обкова с кипарисово дърво, облицова го с чисто злато и извая палми и орнаменти. 6Украси дома с красиви скъпоценни камъни, а златото беше от Парваим. 7Облицова със злато дома, гредите, праговете, стените и вратите му, а по стените гравира херувими.

8 c  И направи Светая Светих, чиято дължина беше според ширината на дома – двадесет лакътя, и на ширина – двадесет лакътя. Облицова я с шестстотин таланта чисто злато. 9Теглото на гвоздеите беше петдесет сикли злато. Облицова и горните помещения със злато.

10 d  В Светая Светих извая два херувима и ги позлати. 11Разперени, крилата на херувимите бяха двадесет лакътя. Крилото на единия – пет лакътя, допираше стената на храма, а другото крило, също пет лакътя, допираше крилото на другия херувим. 12По същия начин едното крило на другия херувим – пет лакътя, допираше стената на храма, а другото крило – пет лакътя, допираше крилото на другия херувим. 13Крилата на херувимите се простираха на двадесет лакътя, а те стояха на нозете си, обърнати с лице към централната част на храма. 14 e  И направи завеса от син, пурпурен и червен плат и от фин лен, на която бяха избродирани херувими.

15 f  Пред дома Соломон постави два стълба, високи по тридесет и пет лакътя, а върху всеки от тях имаше капител, висок пет лакътя. 16Върху колоните направи орнаменти, както в светилището. Направи сто нара и ги постави заедно с орнаментите. 17Соломон изправи стълбовете пред храма – единия отдясно, а другия отляво; десния нарече Яхин, а левия – Воаз.
Copyright information for BulCont