2 Chronicles 36

Падане под вавилонско владичество и освобождаване

36:2-164 Цар. 23:31-24:20

36:17-204 Цар. 25:1-12

1 a  Тогава народът въздигна Йосиевия син Йоахаз и го възцари в Йерусалим вместо баща му. 2Йоахаз беше на двадесет и три години, когато се възцари, и царуваше в Йерусалим три месеца. 3Но египетският цар го свали от престола в Йерусалим и наложи на страната данък от сто таланта сребро и един талант злато. 4 b  Царят на Египет постави брат му Елиаким за цар над Юдея и над Йерусалим, като промени името му на Йоаким. А неговият брат Йоахаз беше взет в плен от Нехао, който го отведе в Египет.

5 c  d  Йоаким беше на двадесет и пет години, когато се възцари, и царуваше в Йерусалим единадесет години. 6 e  Нападна го вавилонският цар Навуходоносор, победи го и го окова, за да го отведе във Вавилон. 7Навуходоносор отнесе във Вавилон и част от съдовете на Господния храм и ги постави в своя дворец. 8Останалите дела на Йоаким, скверностите, които той извърши, и какво се случи с него е описано в книгата на израилските и юдейските царе. И вместо него се възцари синът му Йехония.

9 f  Йехония беше на осемнадесет години, когато се възцари, и царуваше в Йерусалим три месеца и десет дена. Той не постъпваше праведно пред Господа. 10 g  Когато изтече една година, цар Навуходоносор прати да го доведат във Вавилон заедно със скъпоценните съдове на Господния храм. А над Юдея възцари брат му Седекия.

11 h  Седекия беше на двадесет и една години, когато се възцари, и царуваше в Йерусалим единадесет години. 12И той не постъпваше праведно пред Господа, своя Бог, и не се смири пред пророк Йеремия, който му говореше с думите на Господа. 13 i  Измени и на цар Навуходоносор, макар че му беше дал клетва за вярност в името на Бога. Той се показа упорит и своенравен и не се обърна към Господа, Бога на Израил. 14Всички първенци сред свещениците и народа вършеха грехове, като подражаваха на всички скверности на езичниците и така оскверниха дома на Господа, който Той беше осветил в Йерусалим.

15 j  Господ, Бог на предците им, непрекъснато ги предупреждаваше чрез Своите пратеници, защото искаше да предпази Своя народ и Своето жилище. 16Но те се присмиваха на Божиите пратеници, презряха славата Му и се подиграха с пророците Му, докато гневът на Господа не падна върху народа Му и за него вече нямаше спасение. 17 k  l  И Той изпрати против тях халдейския цар, който изби с меч младежите им в тяхното светилище. Не пощади нито юноша, нито девойка, нито дори беловласи старци – Бог предаде всички в ръцете му.

18 m  Всички съдове на Божия храм, големи и малки, съкровищата на дома на Господа и богатствата на царя и придворните му – всичко отнесе във Вавилон. 19 n  След това изгориха Божия храм, събориха стените на Йерусалим, изгориха всички дворци в него, унищожиха всичките му скъпоценности. 20А онези, които оцеляха от меча, Навуходоносор отведе като пленници във Вавилон. И те бяха поробени от него и потомците му до въздигането на персийското царство. 21 o  Така се изпълниха думите на Господа, изречени чрез пророк Йеремия: „Страната ще запустее за седемдесет години, за да се изпълнят онези съботни години, които израилтяните не спазиха.“

22 p  И в първата година от царуването на Кир се изпълниха думите на Господа, изречени от Йеремия: „Господ подбуди персийския цар и той заповяда да разгласят и да изпратят писмена заповед навред в царството му: 23 q  „Кир, царят на персите, обявява: „Господ, Бог Небесен, ми даде всички земни царства и ми заповяда да Му построя дом в Йерусалим, в Юдея. Който от вас принадлежи към народа Му, нека се върне там и Господ, неговият Бог, да бъде с него“.“
Copyright information for BulCont