2 Chronicles 4

Принадлежности на храма

4:2-53 Цар. 7:23-26

1 a  Направи меден жертвеник, дълъг двадесет лакътя, широк двадесет лакътя и висок десет лакътя. 2 b  Направи още излят от бронз кръгъл басейн – десет лакътя широк и пет лакътя висок, а обиколката му – повече от тридесет лакътя. 3Околовръст под ръба му имаше изображения на волове, по десет на един лакът. Те обикаляха басейна отвсякъде и бяха на два реда, отлети заедно с него. 4А басейнът беше върху дванадесет вола: три обърнати на север, три – на запад, три – на юг, и три – на изток; басейнът се опираше на тях, а всички те бяха обърнати със задната си част навътре. 5Дебелината му беше една длан, а ръбът – като ръб на чаша, наподобяваща цвят на лилия. Когато беше пълен, басейнът побираше три хиляди бата вода. 6 c  Направи и десет умивалника, като постави пет отдясно и пет отляво за измиване. В тях миеха онова, което беше приготвено за всеизгаряне. Басейнът обаче беше за измиването на свещениците.

7 d  Направи още и десет златни светилника според указанията и ги постави в храма – пет отдясно и пет отляво. 8 e  Направи и десет златни трапези, които също постави в храма – пет отдясно и пет отляво; направи и сто златни чаши. 9След това устрои двор за свещениците и централния двор и порти към него, обковани с мед. 10Басейна постави от дясната страна, на югоизток.

11 f  Най-накрая Хирам изработи котлите, лопатите и тасовете и с това завърши работите, които му бяха поръчани от цар Соломон за Божия дом: 12двата стълба; двата кръгли капитела, обвити с метални решетки; двете мрежи за покриване на капителите върху стълбовете; 13четиристотин нара за двете мрежи, разпределени в два реда за всяка мрежа, за да покриват овалните капители върху стълбовете. 14Постави станоци и върху тях котли, а 15освен това и басейна с дванадесетте вола под него. 16Котлите, лопатите и вилиците – всички тези неща майсторът Хирам направи от лъскава мед, както му бе поръчал цар Соломон, за дома на Господа. 17Всички тези неща бяха излети по заповед на царя в околностите на Йордан между Сокхот и Цереда. 18Соломон направи всички тези предмети от толкова много мед, че теглото на медта не можеше да бъде пресметнато.

19 Той направи всички вещи за Божия дом: златния жертвеник, трапезата за хлябовете на предложението, 20светилниците с кандилца от чисто злато, за да горят пред светилището според разпоредбите; 21и цветята, кандилцата и щипците от злато, от чисто злато, 22ножовете, тасовете, кадилниците и пепелниците от чисто злато. Също и вратите на храма, Светая Светих и светилището бяха от злато.
Copyright information for BulCont