2 Chronicles 5

1 a  Така беше завършена цялата работа, която Соломон извърши за Господния дом. И Соломон внесе посветеното от баща му Давид – среброто, златото и всички вещи, и ги положи в съкровищниците на Божия дом.

Пренасяне на ковчега на завета в храма

5:2-6:113 Цар. 8:1-12

2 b  Соломон свика в Йерусалим старейшините на Израил, всички водачи на племена и глави на бащините родове на израилтяните, за да пренесат ковчега на Господния завет от Давидовия град Сион. 3И в седмия месец, за празника, всички израилтяни се събраха при царя. 4Когато всички старейшини на Израил дойдоха, левитите вдигнаха ковчега 5и го понесоха заедно със скинията на събранието, с всички свещени принадлежности, които бяха в скинията. Носеха ги свещениците и левитите. 6А цар Соломон и всички израилтяни, които се бяха събрали около него, стояха пред ковчега и принасяха в жертва овце и волове, толкова много, че не можеха да се изброят и пресметнат. 7Свещениците донесоха ковчега на Господния завет на мястото му в светилището на храма, в Светая Светих, под крилата на херувимите, 8които те простираха над мястото на ковчега и го покриваха отгоре заедно с прътовете му. 9А прътовете бяха толкова дълги, че се виждаха краищата им, издадени от ковчега към светилището, но навън не стърчаха. Те са там и до днес. 10 c  В ковчега нямаше нищо друго освен двете плочи, които Мойсей беше поставил там, когато Господ сключи на Хорив съюз с израилтяните след излизането им от Египет.

11 И когато всички свещеници излязоха от светилището, където се бяха осветили, без да спазват реда на смените си, 12когато всички певци левити – Асаф, Еман, Идутун с всичките си братя, облечени в скъпи дрехи, с цимбали, китари и арфи – стояха на изток от жертвеника и с тях сто и двадесет свещеници, които тръбяха с тръбите си, 13 d  свиреха и пееха като един, като хвалеха и славеха Господа. И когато екна звукът от тръби, цимбали и различни други инструменти и всички хвалеха благостта на Господа и вечната Му милост, тогава домът, Господният дом, се изпълни с облак 14 e  и заради него свещениците не можеха да застанат да служат, защото славата на Господа изпълни Божия дом.
Copyright information for BulCont