2 Corinthians 12

Видения и откровения на апостола

1 Наистина не ми
12:1 В някои ръкописи липсва: „ми“.
е от полза да се хваля, но аз ще премина към видения и откровения от Господа.
2Зная един човек – християнин, който преди четиринадесет години – с тяло ли, не зная, без тяло ли, не зная, Бог знае – бе грабнат до третото небе. 3И зная, че този човек – дали с тяло, или без тяло, не зная, Бог знае – 4беше грабнат и отнесен в рая, и чу неизразими неща, каквито човек не трябва да изговаря. 5 b  С такъв човек ще се похваля, а със себе си няма да се хваля освен с немощите си. 6Ако пък поискам да се хваля, няма да съм безумен, защото ще кажа истината. Но се въздържам, за да не би някой да си помисли за мене нещо повече от това, което вижда или чува от мене. 7И за да не се превъзнасям поради премногото откровения, дадено ми беше жило в плътта, ангел на Сатана, който да ме бие по лицето, за да не се превъзнасям. 8Заради това аз три пъти молих Господ да го отстрани от мене. 9А Той ми рече: „Стига ти Моята благодат, защото силата Ми се проявява напълно в твоята немощ.“Затова с най-голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите си, за да се всели у мене силата на Христос. 10 c  Затова се радвам на немощите си, на хулите, скърбите, гоненията, притесненията заради Христос – защото когато съм немощен, тогава съм силен.

Грижите на апостол Павел за коринтяните

11 d  Показах се глупав, като се похвалих
12:11 В някои ръкописи липсва: „като се похвалих“.
, но вие ме принудихте. Наистина трябваше вие да ме препоръчвате, защото с нищо не съм по-долен от „свръхапостолите“, макар да съм нищо.
12 f  Белезите на апостол се проявиха на дело пред вас в голямото ми търпение, в чудеса, знамения и изцелявания. 13 g  Защото с какво бяхте ощетени спрямо другите църкви освен с това, че самият аз не съм ви обременявал? Простете ми тази вина!

14 h  Ето трети път се готвя да дойда при вас, но няма да ви обременя. Понеже аз търся не вашето богатство, а вас. Наистина, не децата трябва да събират богатство за родителите си, а родителите – за децата. 15Аз на драго сърце ще пожертвам всичко, ще пожертвам дори и себе си за душите ви. Макар че аз ви обичам толкова много, вие ме обичате по-малко. 16Добре, аз не ви бях в тежест. Но, казват, бил съм хитрец и с измама съм ви използвал. 17Да не би чрез някого от тези, които изпратих при вас, да съм се обогатил от вас? 18 i  Аз помолих Тит и изпратих заедно с него и друг брат. Да не би Тит да ви е измамил със средствата? Не се ли отнесохме всички по един и същи начин към вас? Не постъпваме ли еднакво?

19 Пак ли мислите, че се оправдаваме пред вас? Ние говорим пред Бога в името на Христос и всичко това, възлюбени, е за ваше назидание. 20Защото се страхувам, като дойда, да не би да ви намеря не такива, каквито желая, а и вие да ме намерите такъв, какъвто не желаете, да не би да има раздори, завист, гняв, караници, клевети, клюкарство, надменност, бъркотии. 21 j  Да не би пак, когато дойда, да бъда унизен от своя Бог заради вас и да оплаквам мнозина, които са съгрешили преди това и не са се покаяли за нечистотата, блудството и разпътството, които са вършили?
Copyright information for BulCont