2 Corinthians 13

Последни наставления и поздрави

1 a  Трети път вече идвам при вас – „от устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка дума.“ 2Казах по-рано и сега казвам – тоест когато бях там втория път и сега, когато съм далече, пиша на съгрешилите преди и на всички останали, че когато отново дойда, няма да щадя. 3Вие търсите доказателства, че Христос говори чрез мене. Той не е безсилен спрямо вас, а е силен сред вас. 4Защото, макар и да беше разпънат поради немощ
13:4 Т.е. понеже имаше човешка природа.
, Той е жив чрез Божията сила. Също и ние, макар да сме съпричастни с Неговата немощ, ще живеем с Него чрез Божията сила, която е у нас.

5 Изследвайте себе си дали имате вяра. Изпитвайте сами себе си. Нима не разбирате, че Иисус Христос е във вас? Освен ако при изпитанието сте се оказали недостойни. 6Но се надявам да разберете, че ние не сме недостойни. 7Молим се на Бога да не вършите никакво зло – не за да се покажем ние достойни, а за да вършите вие това, което е добро, пък ние нека изглеждаме недостойни. 8Защото ние сме силни не против истината, а в полза на истината. 9Наистина се радваме ние да сме слаби, а вие – силни. Затова се и молим за вашето усъвършенстване. 10 c  Пиша тези неща, когато не съм при вас, та като бъда при вас, да не употребя строгост според властта, която Господ ми е дал за утвърждаване, а не за унищожаване.

11 И така, братя, радвайте се, усъвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир и Бог, изворът на любовта и на мира, ще бъде с вас. 12 d  Поздравете се взаимно със свята целувка. Поздравяват ви всички вярващи.

13 Благодатта на Господ Иисус Христос, любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъдат с всички вас. Амин.
Copyright information for BulCont