2 Corinthians 3

Предимството на Новия Завет пред Стария Завет

1 a  Нима пак започваме да препоръчваме себе си? Или имаме нужда – както някои – от препоръчителни писма до вас или от вас? 2Вие сте нашата препоръка, написана в сърцата ни, която четат и разбират всички хора. 3 b  Ясно е, че сте препоръка от Христос, подготвена чрез нашето служение, написана не с мастило, а с Духа на живия Бог – не върху каменни скрижали, а върху скрижалите на човешките сърца.

4 Такава убеденост в Бога имаме чрез Христос – 5не че самите ние сме способни да измислим нещо като лично наше, а защото нашата способност е от Бога, 6Който ни е дал способност да бъдем служители на Новия Завет – не на буквата, а на духа. Защото буквата убива, а духът животвори. 7 c  А щом като служението на Мойсеевия закон
3:7 Букв. смъртта.
, издълбано с букви върху камък, беше придружено от такова сияние, така че израилтяните не можеха да погледнат Мойсей заради сиянието на неговото лице, макар и преходно,
8как няма да е още по-бляскаво служението на духа? 9Защото, ако служението, водещо до осъждане, беше така бляскаво, то колко повече служението, носещо оправдаване, се придружава от изобилна слава. 10При това онази бляскава слава не може да се сравнява със сегашната, която надминава всичко. 11Защото, щом преходното се яви с такава слава, колко по-голяма е славата на непреходното.

12 Като имаме такава надежда, ние постъпваме с голяма смелост, 13 e  а не както Мойсей, който слагаше покривало на лицето си, за да не видят израилтяните края на онова сияние, което е преходно. 14Но умът им се помрачи, защото и до днес онова покривало си остава несвалено при четенето на Стария Завет, защото то се сваля само чрез Христос. 15И до днес, когато се чете от книгите на Мойсей, покривалото си остава върху техните сърца. 16Но щом някой се обърне към Господа, покривалото се сваля. 17А Господ е Духът, където пък е Духът на Господа, там е свободата. 18 f  Всички ние, съзерцавайки с открито лице като в огледало сиянието на Господа, напредваме от слава в слава със силата на Духа на Господа.
Copyright information for BulCont