2 Corinthians 6

Белези на апостолското служение

1 Като съдействаме на Божието дело, ние ви умоляваме да не оставяте да отиде напразно Божията благодат, която получихте. 2 a  Защото се казва: „В благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах.“Ето сега е благоприятното време, ето сега е денят на спасението. 3Ние на никого с нищо не даваме повод да се злепостави служението ни, 4 b  но във всяко отношение се проявяваме като Божии служители: с голямо търпение, в скърби, в нужди, в притеснения, 5 c  в рани, в тъмници, в бунтове срещу нас, в тежък труд, в бдения, в пости, 6 d  с чистота, със знание, с търпеливост, с благост, със Светия Дух, с нелицемерна любов, 7 e  с възвестяване на истината, с Божия сила, с оръжията на правдата в дясната и лявата ръка, 8при чест и безчестие, при укори и похвали, смятат ни за измамници, но ние казваме истината, 9 f  смятат ни за неизвестни, но сме известни, мислят, че е свършено с нас, а ето – живи сме, наказват ни, но не умираме, 10 g  оскърбяват ни, а ние винаги сме радостни, бедни сме, но мнозина обогатяваме, нищо нямаме, а всичко притежаваме.

Храм на живия Бог

11 h  Говорихме ви открито, коринтяни, широко отворихме сърцата си. 12Ние не затворихме сърцата си – вие затворихте вашите. 13 i  Говоря ви като на свои деца: направете и вие като нас – отворете и вие сърцата си.

14 j  k  Не бъдете в един впряг с невярващите. Защото какво общо има между правда и беззаконие? И какво общение има между светлината и тъмнината? 15Какво съгласие може да има между Христос и Велиар? Нима нещо обединява вярващия с невярващия? 16 l  Каква връзка има между Божия храм и идолите? Защото вие сте
6:16 В някои ръкописи: „ние сме“.
храм на живия Бог, както е казал Бог: „Ще се заселя сред тях и ще вървя с тях, и ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ.“
17 n  Затова Господ казва: „Излезте от тях и се отделете. Не се докосвайте до нечисто и Аз ще ви приема. 18 o  И ще ви бъда Отец, а вие ще бъдете Мои синове и дъщери, казва Господ Вседържител.“
Copyright information for BulCont