2 Corinthians 9

Насърчение за събиране на помощи

1 Смятам за излишно да ви пиша за подпомагането на вярващите, 2 a  защото зная вашата готовност, заради която се хваля с вас пред братята от Македония, че Ахая вече от година е готова и вашето усърдие подбуди повечето от тях. 3Изпратих и братята, за да не би нашата похвала за вас да се окаже напразна в този случай, но както бях казал, да бъдете подготвени. 4Все пак, ако с мене дойдат хора от Македония и ви намерят неподготвени, ще се посрамим ние, след като толкова сме ви хвалили, а да не говоря за вас. 5Затова сметнах за нужно да помоля братята да дойдат при вас по-рано и да подготвят събирането на предварително обявените ваши помощи, за да са готови. Но нека са плод на щедрост, а не на скъперничество.

6 b  Помнете това: който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне, а който сее щедро, щедро и ще пожъне. 7Всеки да отделя, колкото му дава сърцето, без да му се свиди или да го принуждават, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. 8А Бог е силен да умножи у вас всеки дар, за да имате винаги във всичко пълна задоволеност и да бъдете щедри във всяко добро дело, 9 c  както е писано: „Пръсна, раздаде на сиромаси – праведността му пребъдва вечно.“ 10 d  А Онзи, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, дано даде и преумножи посятото от вас и да наспори плодовете на вашето благодеяние, 11та да бъдете богати във всичко и да проявявате голяма щедрост, която чрез нас ще предизвика благодарност към Бога. 12 e  Защото извършването на това служение не само посреща нуждите на вярващите, но също така дава повод за много благодарности към Бога. 13И те, като се ползват от това благодеяние, прославят Бога за това, че вие изповядвате покорство към Христовото благовестие и проявявате щедрост към тях и към всички. 14Те ще се молят за вас, понеже много ви обичат заради изобилната благодат, която Бог ви е дал. 15Нека благодарим на Бога за неизразимия Му дар!
Copyright information for BulCont