2 Esd 2

1Така казва Господ: „Аз изведох този народ от робство, дадох им заповед чрез Своите слуги, пророците, които те не поискаха да слушат, но отхвърлиха Моите съвети. 2Майката, която ги е родила, им казва: „Идете, деца, защото аз съм вдовица и изоставена. 3Аз ви отхраних с радост и ви отпратих с плач и тъга, защото вие съгрешихте пред Господа, вашия Бог, и сторихте зло пред Него. 4А сега какво мога да сторя за вас? Аз съм вдовица и изоставена. Идете, деца, и искайте милост от Господа!“ 5Тебе, Отче, призовавам за свидетел против майката на синовете, които не поискаха да пазят Моя завет; 6предай ги на опозоряване, а майка им – на разграбване, за да изчезне родът им! 7Нека се пръснат имената им сред народите и да се изличат от земята, защото те пренебрегнаха Моя завет!

8 a  Горко ти, Асуре, който криеш у себе си нечестивци! Роде лукави! Спомни си какво направих Аз със Содом и Гомора! 9Земята им лежи в буци смола и купища пепел. Така ще постъпя с онези, които не Ме слушат“– казва Господ Вседържител.

10 Така казва Господ на Ездра: „Възвести на Моя народ, че Аз ще им дам Йерусалимското царство, което бях обещал на Израил, 11ще приема слава от тях и ще им дам вечни жилища, които съм приготвил за тях. 12Дървото на живота ще им бъде благовонен балсам, трудът няма да ги изнурява и няма да изнемогват. 13Идете и получете; измолете за себе си малко дни, за да не се забавят! Вече е готово царството за вас. Бъдете бодри! 14Бъдете свидетели, небе и земя, че Аз изтребих злото и сътворих доброто. Жив съм Аз!“– казва Господ.

15 „Майко! Прегърни синовете си, отглеждай ги с радост като гълъбица, укрепвай краката им, защото Аз те избрах“– казва Господ. 16„Аз ще възкреся мъртвите от техните места и ще ги изведа от гробовете им, защото познах името Си в Израил. 17Не бой се, майко на синове, защото Аз те избрах“– казва Господ.

18 „Аз ще ти изпратя на помощ Своите слуги Исаия и Йеремия, по чийто съвет Аз осветих и приготвих за тебе дванадесет дървета, отрупани с различни плодове, 19и също толкова извори, от които текат мед и мляко, и седем величествени планини, по които цъфтят рози и лилии, чрез тях ще изпълня с радост твоите синове. 20Оправдай вдовицата, дай правосъдие на сиромах, помогни на бедния, защити сирака, облечи голия, 21погрижи се за болния и немощния, не се присмивай на хромия, защити безръкия и доведи слепия да види Моята светлина, 22запази зад крепостните си стени стареца и юношата, 23 b  където намериш мъртви, почети ги и ги предай на гроб и Аз ще ти отредя първо място при Своето възкресение.

24 Почивай и бъди спокоен, народе Мой, защото твоето спокойствие ще дойде. 25Кърми синовете си, добра кърмачко, укрепвай краката им. 26Никой да не загине от служителите, които ти дадох, защото Аз ще ги изискам от тебе. 27Не унивай! Когато дойде ден на скръб и лишения, другите ще ридаят, облени в сълзи, а ти ще се веселиш в благоденствие. 28Езичниците ще ти завиждат, но нищо няма да могат да сторят против тебе“– казва Господ.

29 „Моите ръце ще те покрият, за да не видят синовете ти преизподнята. 30Майко, утешавай се със синовете си, защото Аз ще те спася“– казва Господ. 31„Не забравяй синовете си, които спят. Аз ще ги изведа от всички кътища по земята и ще им окажа милост, защото съм милостив“– казва Господ Вседържител. 32„Прегърни децата си, докато дойда и им окажа милост, защото изворите Ми са обилни, а благодатта Ми – непресъхваща.“

33 Аз, Ездра, приех на планината Хорив заповед от Господа да отида при израилтяните. Когато отидох при тях, те ме отхвърлиха и пренебрегнаха заповедта на Господа. 34Затова говоря на вас, езичници, които можете да чувате и да разбирате: Очаквайте вашия Пастир, Той ще ви даде вечен покой! Защото близо е Онзи, Който ще дойде при свършека на вековете. 35Бъдете готови за наградите от небесното царство, защото негаснеща светлина ще възсияе над вас за вечни времена. 36Избягвайте сянката на този век; приемете сладостта от вашата слава. Ето пред всички свидетелствам за своя Спасител! 37Приемете поверения дар и се наслаждавайте, като благодарите на Онзи, Който ви е призовал в небесното царство. 38Станете, стойте и гледайте какъв е броят на отбелязаните във вечерята Господня, 39на онези, които се преселиха от сянката на този век и приеха от Господа светли дрехи. 40Приеми своето число, Сионе, и заключи своите, които са облечени в бели дрехи и са спазили закона Господен! 41Числото на желаните твои синове е пълно. Моли се за царството Господне, за да се освети твоят народ, който е призован от самото начало.

42 c  Аз, Ездра, видях на планината Сион голямо множество, което не можах да изброя, и те всички с песни прославяха Господа. 43Сред тях беше величествен юноша, който се отличаваше от всички. Той възлагаше венци на главата на всеки от тях и с това ставаше още по-величествен; аз бях поразен от почуда. 44Тогава попитах ангела: „Кои са тези, господарю мой?“ 45Той ми отговори: „Това са онези, които оставиха смъртната дреха, облякоха се в безсмъртна и изповядаха името Божие; те сега се увенчават и приемат победни палмови клонки.“ 46Аз попитах: „А кой е този юноша, който им възлага венци и им връчва палмови клонки?“ 47Той ми отговори: „Самият Син на Бога, Когото те прославяха в този век.“И аз започнах да славя онези, които твърдо стояха зад името на Господа. 48Тогава ангелът ми каза: „Иди и възвести на моя народ колко и какви дивни дела на Господа си видял!“
Copyright information for BulCont