2 Esd 5

1„А сега – за знаменията: ето ще настанат дни, когато мнозина от жителите на земята, владеещи знание, ще бъдат грабнати, пътят на истината ще се скрие и светът ще обеднее откъм вяра. 2И ще се умножи несправедливостта, която ти сега виждаш и за която някога си чувал. 3И страната, която сега виждаш да господства, ще бъде изложена на опустошение. 4Ако пък Всевишният ти даде да доживееш, ти ще видиш как след третата тръба слънцето ще грейне посред нощ, а луната – през деня. 5И от дървото ще капе кръв, камъкът ще заговори и народите ще се раздвижат. 6Тогава ще се възцари онзи, когото жителите на земята не очакват, и прелетните птици ще отлетят. 7Содомското море ще изхвърли риби, ще издава нощем глас, за мнозина непознат, но всички ще чуят гласа му. 8На много места ще настъпят размирици, огън ще бъде изпращан често от небето, диви зверове ще сменят леговищата си и нечисти жени ще раждат чудовища. 9Сладките води ще се превърнат в солени и приятели ще се опълчат срещу приятели. Тогава умът ще се скрие, разумът ще се оттегли в своето хранилище. 10Мнозина ще го търсят, но няма да го намерят, и несправедливостта и невъздържаността ще се умножат на земята. 11И една област ще пита друга съседна: „Не е ли минавала през тебе справедливостта, която прави човека справедлив?“А тя ще отрече. 12Тогава хората ще се надяват, но няма да имат сполука; ще се трудят, но няма да са на прав път. 13Позволено ми е да ти говоря за тези знамения. Но ако отново, както сега, със сълзи се помолиш и постиш седем дена, ще чуеш още повече от това.“

14 Тогава дойдох на себе си. Тялото ми силно трепереше, а душата ми, изнемощяла, сякаш ме напускаше. 15Но ангелът, който беше дошъл при мене и ми говореше, ме подкрепи, даде ми сили и ме изправи на крака.

16 А на втората нощ при мене дойде Фалтиил, водач на народа, и ме попита: „Къде си бил и защо лицето ти е печално? 17Нима не знаеш, че на тебе е поверен Израил в земята на преселението му? 18Затова стани и хапни хляб, и не ни оставяй в ръцете на хищни вълци, както пастир – стадото си!“

19 Тогава му казах: „Иди си, не се приближавай до мене седем дена, а след това ще дойдеш при мене!“Той се вслуша в това, което му казах, и се отстрани от мене.

Безсилието на човешкия разум

20 Аз пък постих седем дена в плач и стенания, както ми беше заповядал ангел Уриил. 21И след седем дена отново тъжни мисли изпълниха сърцето ми. 22Но обзет от дух на разум, аз отново се обърнах към Всевишния 23и казах: „О, Владико Господи! От всички гори по земята и от всички дървета по нея Ти Си избра само лозата; 24от цялата земна шир Ти Си избра само пещерата и от всички цветя в света Ти Си избра лилията; 25от всички морски бездни Ти Си напълни само един източник, а измежду всички построени градове Ти Си освети само Сион; 26от всички сътворени птици Ти Си нарече само гълъбицата, а от всичкия сътворен добитък Ти Си избра само овцата; 27измежду всички многобройни народи Ти Си избра един народ, възлюби го и му даде съвършен Закон.

28 Но сега, Господи, защо предаде този един на мнозина, от един корен направи други издънки и разпръсна Своя единствен народ сред много народи? 29И го потъпкаха онези, които се противяха на Твоите обещания и които не вярваха на Твоите завети! 30И ако Ти вече силно си намразил Своя народ, нека той да се наказва от Твоите ръце!“

31 Докато изговарях тези думи, беше ми изпратен ангелът, идвал при мене преди посред нощ, 32и ми рече: „Чуй ме, аз ще те науча; слушай ме внимателно и аз ще ти кажа повече неща!“

33 Аз казах: „Говори, господарю мой!“А той ми отвърна: „Твърде далече си отишъл в мислите си за Израил; нима ти го обичаш повече от Онзи, Който го е сътворил?“

34 Аз отговорих: „Не, господарю мой, но вътрешно се измъчвам винаги, когато се стремя да достигна пътя на Всевишния и да изследвам поне отчасти Неговото правосъдие.“

35 А той ми рече: „Не можеш.“Аз попитах: „Защо, господарю мой? По-добре да не бях се раждал и майчината ми утроба да ми бе станала гроб, отколкото да гледам страданието на Яков и изнурените потомци на Израил!“

36 Той ми отговори: „Изброй ми онова, което още не е дошло, събери ми разпръснатите капки, съживи изсъхналите цветя; 37отвори заключените обители, изведи ми затворените в тях ветрове, покажи ми образа на гласа и тогава ще ти покажа онова, което се мъчиш да видиш.“

38 Аз отвърнах: „Владико Господи! Кой може да знае това освен онзи, който не живее с хора? 39И аз, безумният, как мога да говоря за онова, за което Ти ме попита?“

40 Тогава Той ми рече: „Както не можеш да направиш нищо от споменатото, така не можеш да узнаеш Моите присъди, нито предела на любовта, която съм обещал на Своя народ.“

41 Аз запитах: „Но ето Господи, Ти си близък на онези, чийто край приближава; какво ще правят онези, които са били преди мене, или ние, или пък онези, които ще бъдат след нас?“

42 Той ми каза: „Аз ще оприлича Своето правосъдие на венец; както няма закъснение за последните, така няма да има избързване за първите.“

43 Тогава Му рекох: „Но нима Ти не би могъл да съединиш в едно онези, които са създадени преди, онези, които съществуват, и онези, които ще бъдат, за да обявиш по-скоро Своята присъда?“ 44Той ми отговори: „Творението не може да изпревари своя Творец, нито пък сегашното време може да обхване в себе си всички, сътворени в него.“

45 Но аз попитах: „Как тогава Ти каза на Своя раб, че си дал живот на създаденото творение заедно и творението, издържало това? Тогава и сега съществуващите биха могли да издържат заедно.“

46 Той ми рече: „Попитай жената, ако ражда десет, защо ги ражда през определено време, и я помоли да роди десетте наведнъж.“

47 Аз отвърнах: „Това е невъзможно, трябва да става през определено време.“

48 Тогава Той ми каза: „И Аз дадох на земните недра способност посятото върху земята да никне през определено време. 49Както детето не върши това, което подобава на стареца, така и Аз устроих света, създаден от Мене.“

50 Аз Му рекох: „Щом Ти ми откри пътя, позволи ми да Те попитам дали майка ни, за която ми говори, е още млада или се приближава към старостта?“

51 А Той ми отговори: „Попитай за това онази, която ражда, и тя ще ти даде отговор. 52Попитай я защо ражданите сега от нея не приличат на родените по-рано, а са по-малки на ръст от тях? 53И тя ще ти отговори: „Едните родих в разцвета на младостта, а другите – в старост, когато утробата губеше сила.“ 54Ето защо размисли: „вие сега сте по-малки на ръст от онези, които са били преди вас; 55а онези след вас ще бъдат по-малки от вас, понеже са творения на застаряващ, у когото е преминала силата на младостта“.“

5:55 В Синодалната Библия текстът: „Тогава рекох: „Господи, моля, ако съм придобил благоволение пред Твоите очи, покажи на Своя служител чрез кого ще спасиш творението Си?“е 5:56.
Тогава рекох: „Господи, моля, ако съм придобил благоволение пред Твоите очи, покажи на Своя служител чрез кого ще спасиш творението Си?“
Copyright information for BulCont