2 Kings 13

Арамейско потисничество над Израилското царство. Царуване на Йоахаз и Йоас

1 В двадесет и третата година на Йоас, син на юдейския цар Охозия, Йоахаз, син на Иуй, се възцари над Израил в Самария и царува седемнадесет години. 2Той вършеше зло пред очите на Господа и следваше греховете на Наватовия син Йеровоам, с които той въвлече в грях Израил. Той не отстъпваше от него. 3Гневът на Господа против израилтяните се разпали и Той ги предаваше в ръката на арамейския цар Азаил и в ръката на Азаиловия син Венадад за доста време. 4 a  Тогава Йоахаз се помоли пред Господа и Господ го чу, защото видя притеснението на израилтяните, как ги притесняваше арамейският цар. 5И Господ даде на Израил избавител и те се освободиха от властта на арамейския цар, и израилтяните заживяха в шатрите си както преди. 6Обаче те не се отклониха от греховете на Йеровоамовия дом, с които той въвлече Израил в грях, но го следваха. Дори ашерата стоеше в Самария. 7На Йоахаз не остана никаква войска освен петдесет конници, десет колесници и десет хиляди пехотинци, защото арамейският цар ги изтреби и ги превърна в прах, по която се тъпче. 8Останалите дела на Йоахаз и всичко, което той извърши, и юначните му подвизи са описани в книгата на летописите на израилските царе. 9И почина Йоахаз при предците си и беше погребан в Самария. И вместо него се възцари неговият син Йоас.

10 Йоахазовият син Йоас се възцари над Израил в Самария в тридесет и седмата година на юдейския цар Йоас и царува шестнадесет години. 11Той вършеше зло пред очите на Господа и не се отвръщаше от всичките грехове на Наватовия син Йеровоам, с които той въвлече в грях Израил, а постъпваше като тях. 12 b  Останалите дела на Йоас и всичко, което той извърши, и юначните му подвизи – как воюва с юдейския цар Амасия – са описани в книгата на летописите на израилските царе. 13И почина Йоас при предците си, а на престола му седна Йеровоам. Йоас беше погребан в Самария при израилските царе.

Боледуване и смърт на пророк Елисей

14 c  Елисей се разболя от болест, от която впоследствие и умря. И израилският цар Йоас отиде при него и заплака пред него, изричайки думите: „Татко мой, татко мой! Колесницата на Израил и неговата конница!“ 15Елисей му каза: „Вземи лък и стрели!“И той взе лък и стрели. 16След това Елисей каза на израилския цар: „Постави ръката си на лъка.“И той постави ръката си на лъка, а Елисей положи своите ръце върху ръцете на царя. 17Тогава каза: „Отвори прозореца към изток.“И той го отвори. Тогава Елисей каза: „Стреляй!“, и той стреля. Елисей извика: „Стрела за победа от Господа! Стрела за победа над арамейците! Ти ще победиш напълно арамейците при Афек.“ 18След това той каза: „Вземи стрелите“. И той ги взе. Тогава каза на израилския цар: „Удряй земята!“Той удари три пъти и спря. 19И Божият човек му се разгневи и извика: „Трябваше да удариш пет или шест пъти, тогава щеше да победиш напълно арамейците. А сега ще ги разбиеш само три пъти.“ 20Елисей умря и го погребаха.

В началото на следващата година разбойници от Моав нахлуха в страната.
21И се случи така, че когато погребваха един човек, хората забелязаха група разбойници. Те бързо хвърлиха мъртвеца в гроба на Елисей и си отидоха. Но когато мъртвецът докосна костите на Елисей, оживя и се изправи на краката си.

22 Арамейският цар Азаил притесняваше израилтяните през всичките дни на Йоахаз, 23но Господ се смили над тях, съжали ги и се обърна към тях заради завета Си с Авраам, Исаак и Яков. Не пожела да ги изтреби и до днес не ги отхвърли от лицето Си. 24Когато арамейският цар Азаил умря, вместо него се възцари неговият син Венадад. 25 d  Тогава Йоахазовият син Йоас си възвърна градовете от Венадад, сина на Азаил, които бяха завзети във война от Йоахаз, баща му. Йоас три пъти го разби и така възвърна градовете на Израил.
Copyright information for BulCont