2 Kings 14

Царуване на израилските царе Амасия и Йеровоам

14:1-72 Лет. 25:1-4 , 11-12

14:8-222 Лет. 25:17-26:2

1 a  Във втората година на Йоас, син на израилския цар Йоахаз, се възцари Амасия, син на юдейския цар Йоас. 2Той беше на двадесет и пет години, когато се възцари, и царува двадесет и девет години в Йерусалим. Името на майка му беше Йехоядан от Йерусалим. 3Той вършеше това, което беше угодно пред Господа, но не както баща му Давид. Той постъпваше точно както баща му Йоас беше правил. 4Само че високите места не бяха премахнати и народът още принасяше жертви и кадеше там. 5 b  След като закрепи царската власт в ръцете си, той умъртви онези от служителите си, които бяха убили царя, неговия баща. 6 c  Но той не уби децата на убийците, защото така гласи заповедта на Господа, записана в книгата на Мойсеевия закон: „Бащите не трябва да бъдат наказвани със смърт заради децата и децата не трябва да бъдат наказвани със смърт заради бащите им. Но всеки трябва да се наказва със смърт за своите собствени грехове.“

7 d  Той разби Едом в Солната долина и повали десет хиляди мъже. Той превзе града Села в сражение и го наименува Йоктеил, както се казва и до днес.

8 Тогава Амасия изпрати пратеници до израилския цар Йоас, син на Йоахаз, син на Иуй, с тези думи: „Излез да премерим силите си.“ 9Тогава израилският цар Йоас изпрати да кажат на юдейския цар Амасия: „Веднъж ливанският трън пратил да кажат на ливанския кедър: „Дай дъщеря си за жена на сина ми.“Но диво животно, преминаващо през Ливан, стъпкало тръна. 10Разбира се, ти порази Едом и се заблуждаваш. Радвай се на славата и стой у дома си. Защо си търсиш белята, така че и ти, и Юдея да паднете?“

11 Но Амасия не послуша. Тогава израилският цар Йоас излезе и се срещнаха лице с лице, той и юдейският цар Амасия при Бет-Шемеш, който е в Юдея. 12Юдеите бяха напълно разгромени от израилтяните и всеки избяга в дома си. 13израилският цар Йоас плени при Бет-Шемеш юдейския цар Амасия, син на Йоас, Охозиев син, и го доведе в Йерусалим, и направи пролом в йерусалимската стена от Ефремовите порти до ъгловите порти, дълъг четиристотин лакти. 14И той взе всичкото злато, сребро и всичките съдове, каквито се намериха в Господния храми в царските съкровищници, взе и заложници и се върна в Самария.

15 e  Останалите дела на Йоас, които той извърши, и юначните му подвизи – как той воюва с юдейския цар Амасия – са описани в книгата на летописите на израилските царе. 16И легна Йоас при предците си и беше погребан в Самария при израилските царе. И вместо него се възцари неговият син Йеровоам.

17 Юдейският цар Амасия, синът на Йоас, живя петнадесет години след смъртта на Йоахазовия син Йоас, израилски цар. 18Останалите дела на Амасия са записани в книгата на летописите на юдейските царе. 19И в Йерусалим направиха заговор против него и той избяга в Лахис. Изпратиха преследвачи след него в Лахис и там го убиха. 20И го докараха на коне и той беше погребан в Йерусалим при предците си в Давидовия град. 21Тогава целият юдейски народ взе Азария, който беше на шестнадесет години, и го възцари вместо баща му Амасия. 22Той възстанови Елат и го върна на Юдея, след като царят, баща му, легна при бащите си.

23 В петнадесетата година на юдейския цар Амасия, син на Йоас, Йеровоам, син на Йоас, се възцари над Израил в Самария и царува четиридесет и една година. 24Той вършеше зло пред очите на Господа, като не отстъпваше от нито един от греховете на Наватовия син Йеровоам, с които той въвлече в грях Израил. 25 f  Той възстанови пределите на Израил от входа на Емат до Мъртво море според словото на Господа, Бога Израилев, което Той изказа чрез Своя служител Йона, син на Амитай, пророк от Гат-Хефер. 26 g  Защото Господ видя бедствието на Израил, което беше толкова тежко, че нямаше нито един човек, който да помогне на Израил. 27И Господ не поиска да изличи името на израилтяните под небето, а ги избави чрез силата на Йеровоам, син на Йоас. 28Останалите дела на Йеровоам и всичко, което той извърши, и юначните му подвизи – как се сражаваше и как възвърна на Израил Дамаск и Емат, които дотогава принадлежеха на Юдея – са описани в книгата на летописите на израилските царе. 29И почина Йеровоам при предците си, при израилските царе, и вместо него се възцари синът му Захария.
Copyright information for BulCont