2 Kings 15

Царуване на юдейския цар Азария

2 Лет. 26:3-4 , 21-23

1 a  В двадесет и седмата година на израилския цар Йеровоам се възцари юдейският цар Азария, син на Амасия. 2Той беше на шестнадесет години, когато се възцари, и царува петдесет и две години в Йерусалим. Името на майка му беше Йехолия, от Йерусалим. 3Той постъпваше правилно в очите на Господа точно както баща му Амасия беше правил. 4Но високите места не бяха премахнати и народът още принасяше жертви и кадения по високите места. 5Господ порази царя и той беше прокажен до деня на смъртта си. Той живееше в отделен дом и царският син Йотам беше поставен над двореца и управляваше народа на страната. 6Останалите дела на Азария и всичко, което той извърши, са описни в книгата на летописите на юдейските царе. 7И легна Азария при бащите си и го погребаха в Давидовия град при тях. След това синът му Йотам се възцари вместо него.

Израилското царство при Захария, Селум и Менаим

8 В тридесет и осмата година на юдейския цар Азария Захария, син на Йеровоам, се възцари над Израил в Самария за шест месеца. 9Той вършеше зло пред очите на Господа, както правеха бащите му, като не отстъпваше от греховете на Наватовия син Йеровоам, с които той въвлече в грях Израил. 10Тогава Селум, син на Явис, направи заговор против него и го уби, нападайки го пред народа. И той се възцари вместо него. 11Останалите дела на Захария са описани в книгата на летописите на израилските царе. 12 b  Това беше според словото на Господа, което Той произнесе за Иуй, като каза: „Синовете ти ще седят вместо тебе на престола на Израил до четвърто поколение.“Така и стана.

Относно израилския цар Селум

13 Селум, син на Явис, стана цар в тридесет и деветата година на юдейския цар Азария и царува в Самария един месец. 14Менаим, син на Гадия от Тирца, предприе военни действия, дойде в Самария и порази Селум, син на Явис. Той го уби и се възцари вместо него. 15Останалите дела на Селум и заговорът, който той направи, са описани в книгата на летописите на израилските царе.

16 c  Менаим опустоши Типсах и всичко, което беше в него и в пределите му, като се започне от Тирца, защото този град не му отвори портите си; унищожи го и разсече всички бременни жени, които бяха в него.

17 В тридесет и деветата година на юдейския цар Азария Менаим, син на Гадия, се възцари над Израил и царува пет години в Самария. 18Той вършеше зло пред очите на Господа. През цялото си царуване не отстъпваше от греховете на Наватовия син Йеровоам, с които той въвлече в грях Израил. 19Тогава асирийският цар Фул излезе срещу израилската земя и Менаим даде на Фул хиляда таланта сребро, за да му помогне да затвърди царската власт в свои ръце. 20Менаим изиска среброто от Израил за заплащането на войниците си, за да ги даде на асирийския цар. Сумата беше петдесет сикли сребро за всеки войник. Тогава асирийският цар се върна назад и не остана в страната. 21Останалите дела на Менаим и всичко, което той извърши, са описани в книгата на летописите на израилските царе. 22Така Менаим почина при предците си и вместо него се възцари синът му Факия.

израилските царе Факия и Факей

23 В петдесетата година на юдейския цар Азария Менаимовият син Факия започна двугодишното си царуване над Израил в Самария. 24Той вършеше зло в очите на Господа и не отстъпваше от греховете на Наватовия син Йеровоам, с които той въвлече в грях Израил. 25Против него направи заговор неговият сановник Факей, син на Ремалия. Той го нападна в Самария в крепостта на царския дворец, водейки със себе си петдесет галаадци; уби го и се възцари вместо него. 26Останалите дела на Факия и всичко, което той извърши, са описани в книгата на летописите на израилските царе.

27 В петдесет и втората година на юдейския цар Азария Ремалиевият син Факей се възцари над Израил и царува в Самария двадесет години. 28Той вършеше зло в очите на Господа и не отстъпваше от греховете на Наватовия син Йеровоам, с които той въвлече в грях Израил. 29 d  В дните на израилския цар Факей асирийският цар Теглатфеласар дойде и превзе Йон, Авел-Бет-Мааха, Янох, Кедес, Асор, Галаад, Аргов и Арие, т.е. цялата Галилейска и Нефталимова земя, и изсели жителите им в Асирия. 30Тогава Осия, син на Ила, направи заговор против Ремалиевия син Факей, нападна го и го уби. След това се възцари вместо него в двадесетата година на Йонатан, Озиевия син. 31Останалите дела на Факей и всичко, което той извърши, са описани в книгата на летописите на израилските царе.

Царуване на юдейския цар Йоатам

2 Лет. 27:1-4 , 7-9

32 e  Във втората година на израилския цар Факей, Ремалиев син, се възцари Йоатам, син на юдейския цар Озия. 33Той беше на двадесет и пет години, когато се възцари, и царува в Йерусалим шестнадесет години. Името на майка му беше Йеруша, дъщеря на Садок. 34Той вършеше всичко, което беше правилно в очите на Господа, както правеше баща му Озия. 35Но високите места не бяха премахнати, защото народът още принасяше жертви и кадеше по високите места. Той построи Горните порти на Господния храм. 36Останалите дела на Йоатам, които той извърши, са описани в книгата на летописите на израилските царе. 37В онези дни Господ започна да изпраща против Юдея арамейския цар Рецин и Ремалиевия син Факей. 38И Йоатам почина при предците си и беше погребан при тях в града на праотеца си Давид. И вместо него се възцари неговият син Ахаз.
Copyright information for BulCont