2 Kings 8

Азаил – цар в Дамаск

1 a  И Елисей каза на жената, чийто син беше върнал към живот: „Стани и тръгнете, ти и твоят дом, и поживейте временно някъде другаде. Защото Господ призова глада и той ще обхване страната за седем години.“ 2Жената се приготви и направи така, както каза Божият човек. Тя отиде с дома си и живя като чужденка седем години във филистимската земя. 3Тогава, в края на седемте години, жената се завърна от филистимската земя и отиде да подаде жалба при царя относно къщата си и нивата си. 4Царят разговаряше с Гиезий, прислужника на Божия човек, казвайки: „Разкажи ми сега за всички големи дела, които Елисей е извършил.“ 5И докато той разказваше на царя за възкресяването на мъртвото момче, самата жена, чийто син той бе възкресил, дойде да помоли царя за къщата си и за нивата си. Гиезий каза: „Господарю мой, царю, тази е жената, и този е нейният син, когото Елисей върна обратно към живот.“ 6Царят запита жената и тя му разказа всичко. И царят ѝ даде един от царедворците си и каза: „Да ѝ се върне всичко и всички приходи от нивата, откакто е напуснала страната досега.“

7 b  След това Елисей отиде в Дамаск, а арамейският цар Венадад беше болен. Някой му каза: „Божият човек пристигна тук.“ 8 c  Тогава царят нареди на Азаил: „Вземи със себе си дар и иди да посрещнеш Божия човек и попитай чрез него Господа дали ще оздравея от тази болест?“ 9Азаил отиде да го посрещне и взе със себе си дар – всичко най-добро в Дамаск, товар от четиридесет камили. Той дойде, застана пред Елисей и каза: „Твоят син Венадад, арамейският цар, ме изпрати при тебе с тези думи: „Ще оздравея ли от тази болест“?“ 10Тогава Елисей му каза: „Иди му кажи: „Ти сигурно ще оздравееш. Но Господ ми откри, че той непременно ще умре от друго“.“ 11Елисей не си махна погледа от лицето му, докато онзи не се почувства неловко, и Божият човек заплака. 12 d  Азаил попита: „Защо моят господар плаче?“А той отговори: „Защото знам какво зло ще сториш на израилтяните. Крепостите им ще опожариш, младите им хора с меч ще погубиш, кърмачетата им ще смажеш и ще разпориш бременните им жени.“ 13Азаил попита: „Твоят слуга псе ли е, че да може да направи такова чудовищно престъпление?“Елисей отговори: „Господ ми показа, че ти ще бъдеш арамейски цар.“ 14Азаил си тръгна от Елисей и се върна при господаря си, който го запита: „Какво ти каза Елисей?“Той отговори: „Каза ми, че сигурно ще оздравееш.“ 15Но на следващия ден той взе завивката, натопи я във вода и я простря на лицето му, и той умря. Тогава Азаил се възцари вместо него.

За юдейските царе Йорам и Охозия

8:16-242 Лет. 21:5-10 , 20

8:25-292 Лет. 22:1-6

16 e  След юдейския цар Йосафат се възцари синът му Йорам. Това стана в петата година на израилския цар Йорам, Ахавовия син. 17Той беше на тридесет и две години, когато стана цар, и царува осем години в Йерусалим. 18Но се държеше като израилските царе, по същия начин, както правеше Ахавовият дом, понеже Ахавовата дъщеря му стана жена. Той вършеше зло пред очите на Господа. 19 f  Но заради Своя служител Давид Господ не искаше да погуби Юдея. Защото Той бе обещал да даде светило на него и на потомците му за вечни времена.

20 g  В неговите дни Едом се разбунтува срещу властта на Юдея и издигна свой цар. 21Така Йорам отиде в Цаир с всичките си колесници. Една нощ той събра хората и разби едомците, които го бяха обкръжили, и началниците, и колесниците им, а останалата част от войската се разбяга по шатрите си. 22Въпреки това Едом се измъкна изпод ръката на Юдея до този ден. По същото време се измъкна и Ливна. 23Останалите дела на Йорам и всичко, което той извърши, са записани в книгата на летописите на юдейските царе. 24След това Йорам почина при предците си и беше погребан при тях в града на Давид. Охозия, неговият син, се възцари вместо него.

25 h  В дванадесетата година на Йорам, син на израилския цар Ахав, започна да царува Охозия, син на юдейския цар Йорам. 26Той беше на двадесет и две години, когато се възцари, и царува една година в Йерусалим. Името на майка му беше Готолия, дъщеря на израилския цар Амврий. 27Той се държеше като Ахавовия дом и вършеше зло пред очите на Господа, както Ахавовия дом, защото той беше зет в Ахавовия дом. 28 i  Той подкрепи Йорам, Ахавовия син, във войната му против арамейския цар Азаил при Рамот в Галаад, но арамейците раниха Йорам. 29Тогава цар Йорам се върна в Йезреел, за да лекува раните си, които арамейците му нанесоха при Рамот във войната му с арамейския цар Азаил. И Охозия, синът на юдейския цар Йорам, дойде да види Ахавовия син Йорам в Йезреел, понеже той беше болен.
Copyright information for BulCont