2 Kings 9

1И пророк Елисей повика един от пророческите ученици и му каза: „Препаши се през кръста, вземи този съд с маслиново масло в ръката си и иди в Рамот Галаадски. 2Когато пристигнеш там, намери Иуй, син на Йосафат, Немесиев син. Влез, накарай го да стане измежду братята си и го въведи във вътрешната стая. 3Тогава вземи съда с маслиново масло, излей го върху главата му и кажи: „Така казва Господ: „Аз те помазвам за цар на Израил.“След това отвори вратата и не чакай, а бягай.“ 4Тогава младежът, пророчески служител, тръгна към Рамот в Галаад.

5 Когато пристигна, военачалниците бяха насядали и той каза: „Военачалнико, имам нещо да ти кажа.“Иуй попита: „На мене от всички, които са тук?“Той каза: „На тебе, военачалнико.“ 6 a  Така той стана и влезе в къщата и пророческият служител изля маслиновото масло върху главата му и му каза: „Така каза Господ, Израилевият Бог: „Аз те помазвам за цар на народа Господен, на Израил. 7Ти ще поразиш дома на своя господар Ахав, за да отплатя за кръвта на Своите служители, пророците, и за кръвта на всички Господни служители, които страдаха от ръката на Йезавел. 8 b  Целият дом на Ахав ще загине и ще изтребя всичко Ахавово – всички мъже в Израил. 9 c  Аз ще направя дома на Ахав като дома на Наватовия син Йеровоам и като дома на Ахиевия син Вааса. 10А псета ще изядат Йезавел в Йезреелското поле и няма да има никой, който да я погребе“.“След това отвори вратата и побягна.

11 d  Тогава Иуй излезе при служителите на своя господар и някой го попита: „Всичко наред ли е? Защо този безумец те посети?“Той им отговори: „Вие добре познавате този човек и какво той говори.“ 12Но те настояваха: „Това не е истина, кажи ни.“Тогава той отвърна: „Той ми извести: „Така говори Господ: „Помазах те за цар на Израил“.“ 13Тогава всеки се втурна и грабна дрехата си, и ги сложиха на земята под него върху откритите места, където може да се стъпи. Те затръбиха с рог и обявиха: „Иуй се възцари!“

14 e  f  И Иуй, синът на Йосафат, син на Немесий, направи заговор против Йорам. А Йорам с всички израилтяни защитаваше Рамот в Галаад против арамейския цар Азаил. 15Но самият цар Йорам се беше върнал в Йезреел, за да се лекува от раните, които арамейците му нанесоха по време на войната с Азаил, арамейския цар.

Иуй каза: „Ако сте съгласни, нека никой не излиза от града, за да отиде и да извести в Йезреел.“
16Тогава Иуй се качи на колесницата си и тръгна за Йезреел, защото Йорам си почиваше там, а юдейският цар Охозия беше дошъл да види Йорам. 17На кулата в Йезреел стоеше страж и той видя множеството на Иуй, когато той приближаваше, и каза: „Виждам множество.“Йорам отвърна: „Вземи конник, изпрати го при него и нека попита дали всичко е наред.“ 18Така ездачът излезе на кон да го срещне и каза: „Така говори царят: „С мир ли идваш?“Иуй отговори: „Тебе какво те засяга с мир ли идвам? Кръгом и влез в строя след мене!“Тогава стражът извести: „Пратеникът стигна до тях, но не се връща“. 19Така царят изпрати втори конник и той ги доближи и каза: „Така говори царят: „С мир ли идваш?“А Иуй отговори: „Какво е мир за тебе? Кръгом и влез в строя след мене!“ 20Така наблюдателят извести: „Стигна до тях, но не се връща. А вървежът на началника на множеството като че ли е на Немесиевия син Иуй, защото той върви така яростно.“

21 Тогава Йорам каза: „Впрегнете!“И те впрегнаха колесницата му. И израилският цар Йорам, и юдейският цар Охозия, всеки в своята колесница, излязоха да пресрещнат Иуй. Те го намериха при зеленчуковата градина на йезреелеца Навутей. 22Когато Йорам видя Иуй, той също попита: „Всичко ли е наред, Иуйе?“Иуй отговори: „Какво да е наред при блудствата на майка ти Йезавел и при многото ѝ чародейства?“ 23Тогава Йорам обърна назад колесницата, побягна и извика на Охозия: „Това е капан, Охозие!“ 24Иуй грабна лъка в ръцете си и порази Йорам между плещите му, и стрелата прониза сърцето му, и той падна на колене в колесницата си. 25Тогава Иуй каза на сановника си Бидкар: „Вдигни го и го хвърли в градината на йезреелеца Навутей на открито. Спомни си, ти и аз яздехме един до друг зад баща му Ахав и Господ изрече против него това пророчество: 26 g  „О, да не бях видял вчера кръвта на Навутей и кръвта на синовете му“– говори Господ. „Аз ще ти се отплатя на това място“– казва Господ. И така, вдигни го и го хвърли в градината според словото Господне.“

27 И когато юдейският цар Охозия видя това, той побягна по пътя към Бет Хагган, а Иуй се спусна след него и казваше: „Него също!“Поразиха го в колесницата на склона Гур, близо до Йокнеам, и той избяга в Мегидон и там умря. 28Тогава служителите му го пренесоха в Йерусалим и го погребаха в гробницата му при предците му в Давидовия град.

29 В единадесетата година на Ахавовия син Йорам в Юдея се възцари Охозия.

Краят на царица Йезавел

30 Докато Иуй се връщаше в Йезреел, Йезавел чу това, постави си черен грим на очите и си накичи косите. И гледаше внимателно от прозореца. 31Когато Иуй влезе през портите, тя извика: „Всичко наред ли е Зимрий, убиецо на господаря си?“ 32Иуй погледна към прозореца и запита: „Кой е на моя страна? Кой?“Тогава двама или трима придворни погледнаха в негова посока. 33Той каза: „Хвърлете я!“Те я хвърлиха и кръвта ѝ изпръска стената и конете, и те я стъпкаха. 34Тогава Иуй влезе, яде, пи и след това каза: „Погрижете се за онази проклетница и я погребете, понеже е царска дъщеря!“ 35 h  Те отидоха да я погребат, но не намериха нищо от нея освен череп, крака и дланите на ръцете. 36 i  Те се върнаха и му известиха. Той каза: „Това е словото на Господ, което Той изрече чрез Своя служител Илия Тесвитеца: „Псета ще изядат трупа на Йезавел в Йезреелското поле 37 j  и Йезавелиният труп ще бъде като тор за почвата на нива в Йезреел, така че никой да не може да каже, че това е Йезавел“.“
Copyright information for BulCont