2 Kings 10

Царуване на Иуй

1 Ахав имаше седемдесет синове в Самария. Иуй написа писма и ги изпрати в Самария до израилските началници, старейшини и възпитатели на Ахавовите синове със следното съдържание: 2„Когато стигне до вас това писмо, то – понеже синовете на вашия господар са при вас и при това вие имате колесници и конница, укрепени градове и оръжия – 3изберете най-добрия и най-подготвения от синовете на господаря си и го поставете на бащиния му престол, и се сражавайте за дома на господаря си.“ 4Но те много се уплашиха и казаха: „Двамата царе не устояха пред него, как ще можем ние да устоим?“ 5Тогава царският домоуправител, градоначалникът, старейшините и възпитателите изпратиха да кажат на Иуй: „Ние сме твои слуги и ще направим каквото ни кажеш. Никого няма да поставяме за цар. Прави, каквото намираш за добре.“ 6Тогава той им написа друго писмо, съдържащо следните думи: „Ако сте с мене и ако се покорявате на думата ми, вземете главите на синовете на вашия господар и ми ги донесете утре по това време в Йезреел.“А царските синове бяха седемдесет души и ги възпитаваха най-видните в града. 7 a  Когато писмото стигна до тях, те взеха седемдесетте царски синове и ги заклаха, сложиха главите им в кошове и му ги изпратиха в Йезреел. 8Когато пратеникът пристигна, той извести на Иуй: „Донесоха главите на царските синове.“Той каза: „Сложете ги на два купа при градските порти до сутринта.“ 9На сутринта той излезе, застана и каза на целия народ: „Вие сте невинни! Ето аз направих заговор против моя господар и го убих. А всички тези кой ги уби? 10 b  Знайте сега, че няма да пропадне нито едно от словата на Господа, които Той изрече против дома на Ахав. Господ направи това, което изрече чрез Своя служител Илия.“ 11 c  Иуй изби в Йезреел всички останали от Ахавовия дом – всички първенци, негови близки приятели и свещениците му, така че не остана нито един.

12 d  След това Иуй стана, тръгна и отиде в Самария. И той стигна до мястото Бет-Екед. 13Тук Иуй срещна другари от войската на юдейския цар Охозия и попита: „Кои сте вие?“Те отговориха: „Ние сме братя по служба на Охозия и отиваме в Самария да научим здрави ли са синовете на царя и синовете на царицата майка.“ 14Той нареди: „Хванете ги живи!“Така те ги хванаха живи и ги заклаха при водоема на Бет-Екед, всичко четиридесет и двама. И от тях не остана нито един.

15 e  Оттам той тръгна и срещна Рехавовия син, Йонадав, който идваше насреща му, и го запита: „Искрено ли е твоето сърце, както моето сърце към твоето?“И Йонадав отговори: „Да! Искрено е! Подай ми ръката си.“И той си подаде ръката, а Иуй го качи на колесницата при себе си. 16И каза: „Тръгни с мене и виж моята ревност за Господа“И го намести в колесницата си. 17Когато дойде в Самария, той уби всички останали от Ахав в Самария, докато ги изтреби според словото на Господа, което беше говорил на Илия.

18 Иуй събра целия народ и му каза: „Ахав служеше на Ваал малко, Иуй ще му служи много! 19Затова повикайте при мене всичките пророци на Ваал, всичките негови поклонници и всичките му жреци. Да не отсъства никой, защото аз организирам голямо жертвоприношение за Ваал; всеки, който отсъства, няма да остане жив.“Но Иуй правеше това с лукавство, за да изтреби поклонниците на Ваал. 20Тогава Иуй каза: „Свикайте празнично събрание за Ваал!“И обявиха събрание. 21 f  Иуй прати вест по целия Израил и всички поклонници на Ваал дойдоха. Не остана никой, който да не дойде. И влязоха в капището на Ваал и то се напълни открай докрай. 22Той каза на пазителя на одеждите: „Извади одеждите на всички Ваалови поклонници.“И той им извади одеждите. 23Тогава Иуй влезе с Рехавовия син Йонадав в капището на Ваал и каза на Вааловите служители: „Проверете и вижте дали тук между вас няма някой от служителите на Господа, защото тук трябва да има само Ваалови поклонници.“ 24И пристъпиха да принасят жертви и всеизгаряния и Иуй постави отвън на капището осемдесет души и каза: „Ако някой допусне един от тези мъже, които предавам в ръцете ви, да избяга, от вас ще изискам живот за живот.“ 25Когато завършиха принасянето на всеизгарянето, Иуй каза на пазачите и началниците: „Идете и ги избийте! Нека никой да не излезе!“Те ги убиха с меч и пазачите и началниците ги захвърлиха и отидоха във вътрешността на Вааловото капище. 26Тогава те изнесоха свещените стълбове от Вааловото капище и ги изгориха. 27Освен събарянето на свещения стълб на Ваал те разрушиха Вааловото капище и го превърнаха в място за нечистотии и така е до днес. 28Така Иуй премахна служението на Ваал от израилската земя.

29 g  Но от греховете на Наватовия син Йеровоам, с които той беше вкарал в грях Израил – от златните телета, които бяха във Ветил и в Дан, – от тях Иуй не отстъпи. 30 h  И Господ каза на Иуй: „Тъй като ти постъпи почтено в това, което беше праведно в очите Ми, като изпълни над Ахавовия дом всичко, което Ми беше по сърце, твоите синове ще седят до четвърто поколение на Израилевия престол.“ 31Но Иуй не се стараеше да постъпва от все сърце според закона на Господа, Бога Израилев. Той не отстъпваше от греховете на Йеровоам, с които той беше вкарал в грях Израил.

32 В онези дни Господ започна да къса части от израилската земя и Азаил побеждаваше израилтяните по всички техни предели: 33на изток от Йордан – цялата галаадска земя, територията на Гад, Рувим и Манасия, като се започне от Ароер, който е при потока Арнон, също Галаад и Васан.

34 Останалите дела на Иуй и всичко, което той извърши, и юначните му подвизи са описани в книгата на летописите на израилските царе. 35И почина Иуй при предците си, и го погребаха в Самария. И вместо него се възцари неговият син Йоахаз. 36Иуй царува над Израил в Самария двадесет и две години.
Copyright information for BulCont