2 Kings 12

1 a 
12:1 В Синодалната и Цариградската Библия 12:1 сл. е 11:21 сл.
Йоас беше на седем години, когато се възцари.

Царуване на юдейския цар Йоас

2 Лет. 24:1-14 ; 24:23-27

2 Йоас се възцари в седмата година на Иуй и царува в Йерусалим четиридесет години. И името на майка му беше Цивия от Вирсавия. 3Йоас вършеше това, което беше правилно в очите на Господа, през всичките си дни, докато свещеник Йодай го наставляваше. 4Но високите места не бяха премахнати и народът все още принасяше жертви и кадения по високите места.

5 c  И Йоас каза на всички свещеници: „Относно парите от обещаните дарения, които са принасяни в Господния храм – парите, пресметнати за всеки изобщо, парите, пресметнати за всеки човек, и всичките пари, които хората доброволно принасят в храма на Господа, да се донесат в дома Господен; 6нека всеки свещеник вземе за себе си от своя доход и да поправят повредите на храма навсякъде, където се намери такава повреда.“

7 Но понеже до двадесет и третата година на цар Йоас свещениците не бяха поправяли повредите в храма, 8цар Йоас повика свещеник Йодай и другите свещеници и ги попита: „Защо не поправяте повредите на храма? Отсега няма да взимате пари от вашия доход, защото той е предназначен за поправка на храма.“ 9И свещениците се съгласиха да не взимат вече при себе си сребро от народа, нито да правят поправки на храма.

10 Тогава свещеник Йодай взе едно ковчеже, направи дупка на капака му и го постави до жертвеника отдясно при входа на Господния храм. И свещениците, които стояха на стража при прага, поставяха там всичките пари, принасяни в Господния храм. 11И всеки път когато виждаха, че в ковчежето има много пари, царският писар и първосвещеникът идваха, събираха парите, намерени в Господния храм, и ги преброяваха. 12Тогава те предаваха отмерените пари на съхранение на онези, които бяха определени в Господния храм, и те плащаха с тях на дърводелците и строителите, които работеха в Господния храм. 13Те отиваха също за зидари и каменоделци, за купуване на дървен материал и дялани камъни, за поправката на повредите в Господния храм и за всички други разноски за поправката на храма. 14Но за Господния храм не бяха направени сребърни чаши, щипци за фитили, чаши за пръскане, тръби – никакви златни и сребърни съдове не бяха направени от парите, принасяни в Господния храм. 15По-скоро те бяха давани особено на работниците, които поправяха Господния храм. 16И не изискваха сметка от мъжете, на които поверяваха парите, да ги дават на онези, които работят, защото те постъпваха честно. 17 d  Парите от жертви за вина и от жертви за грях не се внасяха в Господния храм, те бяха за свещениците.

18 e  Тогава арамейският цар Азаил тръгна на поход, отиде да воюва против Гет и го превзе; след това Азаил намисли да отиде против Йерусалим. 19Но юдейският цар Йоас взе всички свещени предмети, които неговите предци, юдейските царе Йосафат, Йорам и Охозия, бяха пожертвали на храма, заедно с неговите свещени предмети и всичкото злато, което се намираше в съкровищниците на Господния храм и на двореца, и го изпрати на арамейския цар Азаил. И той вдигна обсадата от Йерусалим.

20 Останалите дела на Йоас и всичко, което той извърши, е записано в книгата на летописите на юдейските царе. 21И служителите на Йоас въстанаха, направиха заговор и го убиха в Бет-Мило по пътя за Сила. Убиха го служителите му Йозакар, син на Шимеат, и Йехозавад, син на Шомер. Йоас умря и го погребаха при предците му в Давидовия град. Тогава неговият син Амасия се възцари вместо него.
Copyright information for BulCont