2 Kings 16

Царуване на юдейския цар Ахаз

2 Лет. 28:1-27

1 a  В седемнадесетата година на Ремалиевия син Факей се възцари Ахаз, син на юдейския цар Йотам. 2Ахаз беше на двадесет години, когато се възцари, и царува шестнадесет години в Йерусалим. Той не вършеше добро в очите на Господа, своя Бог, както правеше баща му Давид. 3 b  Всъщност той ходеше по пътя на израилските царе и дори принесе в жертва сина си, подражавайки на мерзостите на народите, които Господ беше изпъдил пред израилтяните. 4Той принасяше жертви и кадеше по високи места и по хълмове, и под всяко зелено дърво.

5 c  Тогава арамейският цар Рецин и израилският цар Факей потеглиха да се сражават против Йерусалим. Те обсадиха Ахаз, но не можеха да го надвият. 6По онова време арамейският цар Рецин възвърна Елат на Арам, като изгони юдеите от Елат. Тогава арамейците и едомците дойдоха в Елат и живеят там и до днес. 7Затова Ахаз изпрати пратеници до асирийския цар Теглатфеласар с тези думи: „Аз съм твой слуга и твой син. Ела и ме избави от ръката на арамейския цар и от ръката на израилския цар, които се надигнаха против мене.“ 8Ахаз взе среброто и златото, което се намираше в Господния храм и в съкровищницата на царския дворец, и ги изпрати като дар на асирийския цар. 9Асирийският цар го послуша, тръгна против Дамаск и го превзе. Той отведе в плен населението в Кир и уби Рецин.

10 Когато цар Ахаз отиде да се срещне с асирийския цар Теглатфеласар в Дамаск, той видя жертвеника, който беше в Дамаск. Тогава цар Ахаз изпрати на свещеника Урия размера на жертвеника и формата на цялата му направа. 11Свещеникът Урия изгради копие на жертвеника според образеца, който цар Ахаз му беше изпратил от Дамаск. Свещеникът Урия направи това, преди цар Ахаз да пристигне от Дамаск. 12Царят се завърна от Дамаск, видя жертвеника, приближи се до него, изкачи се 13и принесе своите всеизгаряния и своята мирна жертва; той изля възлиянието си и поръси кръвта на мирната си жертва върху жертвеника. 14 d  А бронзовият жертвеник, който беше пред Господа, той премести от предната страна на храма – от мястото му между новия жертвеник и храма – и го постави отстрани на новия жертвеник откъм север. 15 e  Тогава цар Ахаз даде на свещеника Урия следните разпореждания: „Върху големия жертвеник изгаряй сутрешното всеизгаряне и вечерната хлебна жертва – всеизгарянето от царя и хлебния принос от него, както и всеизгарянето от целия народ на страната и хлебното му приношение, и неговото възлияние. Поръсвай върху него цялата кръв от всеизгарянето и цялата кръв от всяка кръвна жертва. Бронзовият жертвеник ще бъде за мене, за да се моля.“ 16И свещеникът Урия направи така, както цар Ахаз заповяда.

17 f  Тогава цар Ахаз сряза рамките на стойките, извади съдовете за умиване от тях и свали морето от бронзовите волове, които бяха под него. След това го постави на каменна платформа. 18Той премахна от Господния храм покрития вход за събота, който бяха построили в двореца, и външния вход за царя заради асирийския цар.

19 Останалите дела на Ахаз, които той извърши, са описани в книгата на летописите на юдейските царе. 20И Ахаз почина при предците си и беше погребан при тях в Давидовия град. И вместо него се възцари синът му Езекия.
Copyright information for BulCont