2 Kings 24

Първо превземане на Йерусалим от вавилонския цар Навуходоносор

1 a  В неговото време вавилонският цар Навуходоносор се надигна и Йоаким му стана подвластен в продължение на три години. След това той се отметна и въстана против него. 2 b  Господ изпращаше против него разбойнически пълчища от халдеи, арамейци, моавци и амонци. Той ги изпращаше против Юдея, за да я съсипват според словото на Господа, което Той изговори чрез Своите служители, пророците. 3Това всъщност се случи с Юдея по заповед на Господа, за да я отхвърли от Своя поглед, заради греховете на Манасия и всичко, което той извърши, 4 c  и заради невинната кръв, която той проля, защото Йерусалим се изпълни с невинна кръв – това Господ не искаше да прости. 5Останалите дела на Йоаким и всичко, което той извърши, са описани в книгата на летописите на юдейските царе. 6И Йоаким легна при предците си и синът му Йехония се възцари вместо него. 7Египетският цар вече не излизаше от страната си, защото вавилонският цар бе превзел всичко, което принадлежеше на египетския цар – от Египетския поток до река Ефрат.

Царуване на Йехония. Второ превземане на Йерусалим от Навуходоносор

2 Лет. 36:9-10

8 d  Йехония беше на петнадесет години, когато се възцари, и царува три месеца в Йерусалим. Името на майка му беше Нехуща, дъщеря на Елиатан от Йерусалим. 9И той вършеше зло пред очите на Господа точно така, както бе правил баща му.

10 По онова време военачалниците на вавилонския цар Навуходоносор настъпиха против Йерусалим и градът беше обсаден. 11Докато военачалниците му обсаждаха града, вавилонският цар Навуходоносор пристигна. 12Тогава юдейският цар Йехония отиде при вавилонския цар заедно с майка си, служителите си, князете и царедворците си и вавилонският цар го взе в плен в осмата година на царуването си. 13 e  И изнесе от Йерусалим всички съкровища на Господния храм и на двореца, и иззе златото, както бе казал Господ, от всички златни съдове, които израилският цар Соломон бе направил за светилището на Господа. 14Той отведе в плен всички от Йерусалим – всички князе и всички храбри воини – десет хиляди пленници заедно с всички дърводелци и ковачи. Никой не остана освен бедните от народа на страната. 15 f  Той отведе в плен във Вавилон Йехония, майка му, жените на царя, царедворците му и първенците на страната. Той изсели заточениците от Йерусалим във Вавилония. 16Всичките седем хиляди воини, хиляда занаятчии и ковачи – всъщност всички онези, които биха били от полза във война – вавилонският цар ги отведе в плен във Вавилон. 17 g  h  Тогава вавилонският цар постави Матания, чичо му, за цар вместо Йехония и промени името му на Седекия.

Царуване на Седекия в Юдея

24:18-202 Лет. 36:11-16 ; Йер. 52:1-3

18 i  Седекия беше на двадесет и една години, когато се възцари, и царува единадесет години в Йерусалим. Името на майка му беше Хамутал, дъщеря на Йеремия от Ливна. 19Той вършеше зло пред очите на Господа точно така, както правеше Йоаким. 20 j  Господ пропъди от лицето Си Йерусалим и Юдея, защото гневът Му беше против тях. След време Седекия се отметна от вавилонския цар.
Copyright information for BulCont