a 1 Мак. 4:26-35
b 1 Мак. 3:32
c 1 Мак. 6:57-59
d 1 Мак. 6:59

2 Macc 11

Победата на Юда над Лизий

1 a  b  Много скоро след това Лизий, настойник и сродник на царя, който отговарял за държавните дела, обзет от силно негодувание заради станалото, 2събрал около осемдесет хиляди войници и цялата конница и се отправил срещу юдеите. Той имал намерение да превърне града в място, обитавано само от елини, 3да обложи храма с данък, както останалите езически светилища, а длъжността на първосвещеника ежегодно да бъде продавана. 4Ала за Божията сила никак не помислил, защото се надявал на десетките хиляди пехотинци, на хилядите конници и на осемдесетте слона. 5Той навлязъл в Юдея, достигнал до укреплението Ветсура, което се намира на около пет стадия от Йерусалим, и го нападнал.

6 Щом Макавей и хората му узнали, че е подложил крепостите на обсада, с вопли и ридания отправили заедно с целия народ молитва към Господа да им изпрати добър ангел за спасение на Израил. 7А самият Макавей пръв грабнал оръжието и призовал останалите въпреки опасностите да помогнат на своите братя. И те, въодушевени, тръгнали заедно с него. 8Когато наближили Йерусалим, явил им се като предводител конник с бяла дреха, който размахвал златно оръжие. 9Тогава всички заедно изрекли възхвала на милостивия Бог, защото духът им така укрепнал, че били готови да се сражават не само срещу хора, но и с диви зверове, та дори и железни стени да съборят. 10И те тръгнали готови за битка под закрилата на небесния съюзник, защото Господ проявил милост към тях. 11Като лъвове се нахвърлили те върху неприятелите, избили единадесет хиляди от тях и шестстотин конници, а останалите обърнали в бягство. 12Повечето от тях били ранени и захвърляли оръжието си, за да се спасят. Самият Лизий също се спасил с позорно бягство.

Примирието на Лизий с юдеите

13 c  Но понеже не бил човек, лишен от разум, като размислил върху сполетялото го поражение, осъзнал, че евреите са непобедими, понеже Всемогъщият Бог е техен съюзник. Затова изпратил хора 14да ги уверят, че той приема всички законни искания и ще убеди царя да стане техен приятел. 15Като сметнал, че това ще бъде от полза, Макавей се съгласил с всичко, което Лизий предложил. А царят одобрил всички искания на Макавей относно юдеите, представени на Лизий в писмен вид.

16 А писмото, написано от Лизий до юдеите, имало следното съдържание:

„Лизий поздравява юдейския народ.
17Вашите пратеници Йоан и Авесалом ми връчиха подписания от вас отговор и изискаха становище по изложените в него условия. 18Аз препредадох каквото беше необходимо да се предостави на вниманието на царя, а той се съгласи с онова, което беше приемливо. 19Затова, ако проявявате доброжелателство спрямо управлението, то аз и занапред ще се старая да съдействам за вашето благополучие. 20Относно подробностите пък поръчах както на вашите, така и на моите пратеници да водят преговори с вас. 21Бъдете здрави! Сто четиридесет и осма година, месец диоскоринтий, ден двадесет и четвърти.“

22 А писмото на царя съдържаше следното: „Цар Антиох поздравява своя брат Лизий. 23Откакто моят баща отиде при боговете, желанието ни е поданиците на царството необезпокоявани да се посветят на своите дела. 24 d  Но когато узнахме, че юдеите не са съгласни с въведените от баща ми елински обичаи, а предпочитат установения от тях начин на живот и молят позволение отново да съблюдават своите закони, 25ние, водени от желанието и този народ да не бъде необезпокояван, постановяваме техният храм да бъде възстановен и те да живеят съгласно обичаите на предците си. 26Затова добре ще сториш, ако изпратиш при тях пратеници, за да сключат мир. Така те, като разберат нашите намерения, ще ни имат доверие и ще вземат присърце собствените си дела.“

27 А писмото на царя до народа гласяло така: „Цар Антиох поздравява юдейските старейшини и останалите юдеи. 28Радваме се, ако вие сте добре. Ние също сме здрави. 29Менелай ни уведоми, че желаете да се завърнете по домовете и да се отдадете на работата си. 30Затова се предоставят мир и сигурност на онези, които се завърнат до тридесетия ден на месец ксантик. 31Юдеите могат да употребяват своята храна и да съблюдават своите закони, както и преди, и никой от тях по никакъв начин няма да бъде обезпокояван затова, че поради незнание е нарушил царските разпоредби. 32Изпратих също и Менелай, за да разсее опасенията ви. 33Бъдете здрави! Сто четиридесет и осма година, месец ксантик, ден петнадесети.“

34 Римляните също им изпратили писмо със следното съдържание:

„Квинт Мелий и Тит Маний, римски пратеници, поздравяват юдейския народ.
35По повод на отстъпките, направени ви от Лизий, сродник на царя, ние също изразяваме съгласие. 36А относно това, което е сметнал за необходимо да докладва на царя, съобщете ни вашето становище, веднага след като вземете решение. Така ние ще можем да сторим необходимото за вас, понеже тръгваме за Антиохия. 37Затова побързайте и ни уведомете чрез някого, за да знаем и ние какво е вашето мнение. 38Бъдете здрави! Сто четиридесет и осма година, месец ксантик, ден петнадесети.“
Copyright information for BulCont