2 Peter 3

Обещание за идването на Господа

1 Това е вече второ послание, което ви пиша, възлюбени. С тези послания искам да събудя у вас чисти помисли и да ви напомня 2да не забравяте думите, изречени някога от светите пророци, и заповедта на Господа и Спасителя, дадена ви чрез апостолите. 3 a  Най-напред е необходимо да знаете, че в последните дни ще се появят хора, отдадени на своите страсти, които ще ви се присмиват 4и ще казват: „Къде е обещанието за Неговото пришествие? Откакто бащите ни починаха, всичко стои така, както от началото на сътворението.“ 5 b  Но те забравят, понеже така им се иска, че чрез Божията дума небесата съществуват открай време и земята беше издигната изпод водата и сред водата. 6 c  Поради това и тогавашният свят загина, потопен от вода. 7А сегашните небеса и земя по Неговата дума се съхраняват за огъня и се пазят за деня на съда и гибелта на нечестивите хора.

8 d  Единствено това не бива да убягва от вниманието ви, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години – като един ден. 9 e  Господ не забавя да изпълни обещанието Си, макар на някои да изглежда като забавяне. Напротив, Той е дълготърпелив към нас
3:9 В някои ръкописи: „вас“.
, понеже не желае някои да се погубят, а иска всички да се покаят.

10 g  Господният ден ще дойде като крадец нощем. Тогава небесата с шум ще преминат, стихиите
3:10 Т.е. небесните тела, или основните елементи на материята.
ще пламнат и ще се разпаднат, а земята и всичко върху нея ще изгори.
11И тъй, щом всичко това ще се разруши, какви трябва да бъдете вие – в свят живот и благочестие 12да очаквате и да желаете скоро да настъпи Божият ден, когато пламналите небеса ще се разпаднат и стихиите от горещина ще се стопят. 13 i  Но ние според Неговото обещание очакваме нови небеса и нова земя, на които обитава правда.

Призив към търпение

14 j  Затова, възлюбени, докато очаквате това, старайте се да застанете в мир пред Него, неосквернени и непорочни. 15 k  Приемайте дълготърпението на нашия Господ за спасение, както и нашият възлюбен брат Павел ви писа според дадената му мъдрост. 16Той говори за това и във всичките си послания, макар там да има някои места, трудни за разбиране, които невежите и неукрепналите хора изопачават така, както правят и с другите писания, за собствената си гибел.

Заключителни наставления

17 А вие, възлюбени, като знаете вече това, пазете се, за да не би, увлечени от заблудите на вършещите беззаконие, да загубите твърдостта си. 18 l  Растете в благодат и познание за нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Слава на Него сега и за вечни времена. Амин.
Copyright information for BulCont