2 Samuel 23

Предсмъртните слова на Давид

1 Това са последните Давидови слова, словото на Йесеевия син Давид, речта на този мъж, който е много възвеличен, на помазаника на Бога на Яков и на сладкия псалмопевец сред Израил: 2 a  „Духът на Господа говори чрез мене и словото Му е на езика ми. 3Израилевият Бог изрича слова към мене, Той, Който е скала за Израил: „Този, който владее над народите, ще бъде справедлив, като господства с благоговение пред Бога. 4Като утринна виделина на разсъмване, при изгрев слънце на безоблачно небе; като свежа трева, която израства от земята от светлината и дъжда – 5 b  такъв ще бъде моят дом, утвърден пред Бога. Защото Той сключи с мене завет вечен, твърд и неизменен. От Бога извира цялото ми спасение и всичкото ми желание.“ 6А нечестивите ще бъдат изринати като тръни, които не се хващат с ръка; 7който се докосне до тях, трябва да е въоръжен с желязо или с дръжка на копие – такива ще бъдат изгорени на място с огън.“

Най-храбрите воини на Давид

1 Лет. 11:10-41

8 c  Ето имената на силните воини на Давид: ахаманецът Исбосет, главният между тримата храбри воини. Той вдигна копието си против осемстотин души и наведнъж ги порази.

9 След него беше Елеазар, синът на Додо, Ахоховия син, един от тримата храбри воини, които бяха с Давид и със закани предизвикваха филистимците, когато те се бяха събрали да воюват. 10Израилтяните излязоха против тях и той стана, и поразяваше филистимците дотолкова, че ръката му се умори и залепна към меча. Така в онзи ден Господ даде голяма победа и народът последва Елеазар само за да събира плячката.

11 След него идва Шама, син на хараритеца Аге. Когато филистимците се събраха в Тирия, където имаше нива, засята с леща, и израилските войски побягнаха от филистимците, 12тогава той застана сред нивата, отблъсна нападението и порази филистимците. Също и тогава Господ дари голяма победа.

13 d  Тези трима главни воини измежду тридесетте герои отидоха и влязоха по жътва в Одоламската пещера при Давид, докато филистимският лагер беше разположен в равнината на рефаимците. 14В това време Давид се намираше в укрепено място, а филистимската войска – във Витлеем. 15Давид поиска да пие с думите: „Кой ще ми донесе да пия вода от кладенеца във Витлеем, който е при градските порти?“ 16Тогава тези трима храбри воини се промъкнаха през филистимския лагер, начерпиха вода от кладенеца във Витлеем, който се намира при градските порти, взеха я и я занесоха на Давид. Но той отказа да пие, а я изля за слава на Господа 17с думите: „Да ме пази Господ да направя това! Не е ли това кръвта на хората, които рискуваха с опасност за живота си?“И отказа да пие от тази вода. Ето какво извършиха тези трима храбри воини!

18 Авеса, брат на Саруевия син Йоав, беше главен между тях. Той е този, който изби с копието си триста души и се прослави между тримата. 19Той беше прославян като тримата храбри воини и затова им стана началник, но не беше равен на предишните трима.

20 e  Ванея, син на храбрия мъж Йодай от Кавцеил, велик по дела, порази двамата синове на Ариил от Моав. Този, същият, слезе в един ров и уби лъв по време на снеговалеж. 21Пак той уби един виден египтянин – египтянинът имаше копие в ръката, а той излезе срещу него с тояга и отне копието от ръката му, като го уби със собственото му копие. 22Именно това извърши Йодаевият син Ванея – и затова той беше прославен като един от тримата храбри воини. 23Той беше прославен като един от тридесетте храбри войни, но не беше равен на тези трима. Затова Давид го назначи за началник на телохранителите си.

24 f  Към тридесетте храбри воини при цар Давид спадаха: Асаил, брат на Йоав; Елханан, син на Додо, от Витлеем; 25Шама хародитец, Елика хародитец, 26Херец палтитец, Ира текоитец, син на Икеша, 27Авиезер анатотец, Мебунай хушатец, 28Цалмон ахохитец, Махарай нетофатец, 29Хелев нетофатец, син на Баана; Итай, син на Рибая; потомците на Вениаминовото племе от Гива; 30Ванея пиратонец, Идай от Нахле-Гааш, 31Ави-Алгон арбатитец, Азмавед бархюмитец, 32Елияхба шалбонец; от синовете на Яшен – Йонатан, 33Шама хараритец, Ахиам араритец, син на Шарара, 34Елифелет, син на Ахасбая, син на Маахаха; Елиам гилонец, син на Ахитофел; 35Хецрай кармелитец, Паарай арбитец, 36Игал, Натанов син, от Цоба; Бани гадитец, 37Целек амонец, Нахарай беротец, оръженосец на Йоав, Саруевия син; 38Ира итритец, Гареб итритец, 39 g  Урия хетеец. Всичко – тридесет и седем души.
Copyright information for BulCont