2 Samuel 24

Непокорството на Давид и Божието наказание

1 Лет. 21:1-17

1 a  След всичко това Господ отново прояви Своя гняв против израилтяните. Той подбуди Давид и му нареди: „Иди, преброй мъжете от Израил и Юда.“ 2Тогава царят заповяда на военачалника си Йоав, който беше при него: „Обиколи всички Израилеви племена – от Дан до Вирсавия, и пребройте народа, за да зная колко са на брой.“ 3Йоав отговори на царя: „Господ, твоят Бог, да преумножи народа стократно! Нека очите на господаря ми, царя, да видят това. Но защо моят цар господар иска да предприема такова нещо?“ 4Обаче царската заповед към Йоав и военачалниците надделя. Затова Йоав заедно с военачалниците напусна царя и започна да преброява израилския народ.

5 Те преминаха Йордан и се спряха в Ароер, отдясно на града, който е в областта на племето на Гад, към Язер. 6Така те отидоха в Галаад, както и в земята Тахтим-Ходши, като стигнаха в Дан-Яан и заобиколиха Сидон. 7Отидоха в крепостта на Тир и във всички хивейски и хананейски градове. Така те потеглиха в Южна Юдея към Вирсавия, 8обходиха цялата страна и след девет месеца и двадесет дена стигнаха в Йерусалим. 9Йоав представи на царя общото число при преброяването на народа: израилтяните наброяваха осемстотин хиляди бойци, годни да въртят меч, а юдеите – петстотин хиляди.

10 След като Давид преброи народа, съвестта му започна да го бори. Затова Давид се помоли пред Господа: „Съгреших тежко, че постъпих така. А сега се моля пред Тебе, Господи, прости греха на Своя служител, защото аз постъпих твърде неразумно.“ 11Когато на другия ден Давид стана сутринта, дойде слово на Господ към пророка Гад, ясновидец при Давид: 12„Иди и кажи на Давид: „Така говори Господ: „Три наказания ти предлагам. Избери си едно, което да те постигне“.“ 13Гад дойде при Давид и му извести това с думите: „Избери си – глад ли да те сполети в твоята страна в продължение на седем години, или три месеца да бягаш, преследван от неприятелите си, и те да те гонят, или пък три дена да върлува тежка епидемия по твоята страна? Сега размисли и реши – какво трябва да отговоря на Този, Който ме е изпратил?“ 14В отговор Давид каза на Гад: „Силно съм изплашен. Но предпочитам да попадна в ръцете на Господа, защото голямо е Неговото милосърдие – само да не попадна в човешки ръце
24:14 В Септуагинта е добавено: „И Давид избра за себе си смъртно наказание“.
.“

15 Тогава Господ изпрати тежка епидемия сред израилтяните от онази сутрин до определеното време. Поради това измряха седемдесет хиляди мъже сред народа – от Дан до Вирсавия. 16Но когато ангелът на смъртта простря ръка над Йерусалим, за да го опустоши, Господ се разкая за това тежко бедствие и каза на ангела, който поразяваше народа: „Достатъчно, оттегли сега ръката си.“А Господният ангел беше тогава при мястото за вършеене на йевусееца Орна. 17Когато Давид видя ангела, който поразяваше народа, проговори пред Господа: „Ето аз съгреших, аз
24:17 В Септуагинта е добавено: „пастирът“.
извърших зло. Но тези овце какво са извършили? Умолявам Те, нека против мене и против бащиния ми дом се издигне Твоята ръка.“

18 В онзи ден Гад дойде при Давид и каза: „Иди, съгради жертвеник на Господа на мястото за вършеене на йевусееца Орна.“ 19И така, Давид отиде според заповедта на Господа, която Гад му беше предал. 20Орна погледна и видя, че при него идват царят и служителите му. Той излезе и се поклони пред царя по лице до земята. 21Орна попита: „Защо е дошъл моят цар господар при своя служител?“Давид отговори: „Да купя от тебе мястото за вършеене, за да съградя жертвеник, посветен на Господа, за да престане тежката епидемия сред народа.“ 22А Орна заяви на Давид: „Господарят ми, царят, нека вземе и принесе в жертва каквото той желае. Ето воловете за всеизгаряне, както и диканята, и яремите за впрягане на воловете като дърва. 23Всичко това, о, царю, Орна дава на царя.“Орна продължи да говори на царя: „Господ, твоят Бог, да прояви благоволение към тебе!“

24 Обаче царят възрази на Орна: „Не, аз искам да купя от тебе всичко това срещу заплащане. Защото няма да принеса на Господа, своя Бог, жертва, взета безплатно.“И така, Давид купи мястото за вършеене и воловете за петдесет сикли сребро. 25 d  Там Давид съгради жертвеник, посветен на Господа, и принесе всеизгаряне и мирни жертви
24:25 В Септуагинта е добавено: „По-късно Соломон надгради до крайна степен жертвеника, понеже първоначално беше малък“.
. А Господ се смили над тази страна и тежката епидемия сред израилтяните престана.
Copyright information for BulCont