2 Samuel 5

Укрепване на Давидовото царство

( 5:1-10:19 )

Давид, цар над цял Израил

5:6-101 Лет. 11:4-9

5:11-161 Лет. 3:5-9 ; 14:1-7

5:17-251 Лет. 14:8-17

1 a  Тогава всички Израилеви племена дойдоха при Давид в Хеврон и говореха: „Ето ние сме твоя плът и кости. 2И по-напред, когато Саул царуваше над нас, ти беше, който предвождаше в битки воините на Израил и Господ даде пред тебе обещание: „Ти ще ръководиш Моя народ Израил и ти ще бъдеш негов вожд“.“ 3Тогава всички Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон. Цар Давид сключи с тях завет пред Господа в Хеврон. Помазаха Давид за цар над Израил. 4Когато се възцари, Давид беше на тридесет години. Той царува четиридесет години. 5 b  В Хеврон царува над Юдея седем години и шест месеца, а в Йерусалим царува тридесет и три години над цял Израил и над Юдея.

6 c  d  След това царят потегли заедно с воините си към Йерусалим против йевусейците, жители на тази земя. А те казваха на Давид: „Ти няма да влезеш тук; слепи и куци ще те отблъснат“, което означаваше: Давид няма да влезе тук. 7Обаче Давид превзе крепостта Сион и тя стана Давидов град. 8И в онзи ден Давид каза: „Всеки, който иска да победи йевусейците, нека поразява с копие и слепи, и куци, които са омразни на Давид.“Затова се и казва: „Слепи и куци няма да влязат в дома
5:8 В Септуагинта е добавено: „на Господа“.
.“
9След това Давид се засели в тази крепост и ѝ даде името Давидов град. Той построи здания наоколо – от Мило чак навътре до крепостта. 10 f  Така Давид преуспяваше и ставаше все по-велик. Господ Бог Вседържител беше с него.

11 g  h  Царят на Тир Хирам изпрати при Давид пратеници, както и кедрови дървета, дърводелци и каменоделци – те съградиха дворец на Давид. 12Давид разбра, че Господ го е утвърдил за цар над Израил и е въздигнал царството му заради Своя народ Израил.

13Давид си взе още наложници и жени от Йерусалим, след като дойде от Хеврон. 14 i  И на Давид се родиха още синове и дъщери. Ето имената на онези, които му се родиха в Йерусалим: Самус, Совав, Натан и Соломон, 15Евеар, Елисуа, Нафек и Яфия, 16Елисама, Елидае и Елифалет.

17 j  Когато филистимците чуха, че Давид е помазан за цар над Израил, те дойдоха, за да пленят Давид. Като чу за това, Давид отиде в крепостта. 18А филистимците дойдоха и се разположиха в долината Рефаим. 19И Давид се допита до Господ: „Да нападна ли филистимците? Ще ги предадеш ли под моя власт?“И Господ отговори на Давид: „Нападни ги, защото Аз ще предам филистимците под твоя власт.“ 20 k  Тогава Давид потегли към Ваал-Перацим и там ги победи, като каза: „Господ разби пред очите ми редица врагове, както вода разбива дига.“Поради това и онова място бе наречено Ваал-Перацим
5:20 Евр. Ваал-Перацим – господар на проломите.
.
21Там филистимците изоставиха идолите си, а Давид с войните си ги взе като плячка.

22Филистимците пак дойдоха и се разположиха в долината Рефаим. 23Когато Давид се допита до Господ, Той му отговори: „Не потегляй срещу тях, а ги заобиколи отзад и ги нападни откъм черниците. 24 m  А когато чуеш шум като от стъпки по върховете на черниците, потегли, защото тогава Господ тръгва пред тебе, за да порази филистимската войска.“ 25Давид постъпи, както Господ му заповяда, и порази филистимците от Гавая чак до Газер.
Copyright information for BulCont