2 Samuel 6

Ковчегът на завета

6:1-111 Лет. 13:1-14

6:12-191 Лет. 15:25-16:3

1 a  Давид пак събра всички отбрани млади войни от Израил, тридесет хиляди
6:1 В Септуагинта: „седемдесет хиляди“.
.
2 c  Той стана и тръгна от Ваал, в областта на племето на Юда, заедно с цялата войска, която беше с него, за да пренесе оттам Божия ковчег, над който се призовава името на Господа Вседържител, Чийто трон е върху херувими. 3 d  Сложиха Божия ковчег на нова колесница и го изнесоха от къщата на Аминадав, която се намираше на хълма. А синовете на Аминадав – Оза и Ахио – водеха новата колесница. 4И я поведоха с Божия ковчег от Аминадавовата къща, която се намираше на хълма. Ахио вървеше пред ковчега. 5 e  А Давид и всички израилтяни свиреха пред Господ на различни инструменти от кипарисово дърво – на арфи, псалтири, тимпани, цитри и на цимбали.

6 И когато дойдоха до мястото за вършеене на Нахон, Оза протегна ръка към Божия ковчег и се улови за него, понеже воловете го бяха наклонили. 7Тогава Господният гняв пламна срещу Оза. За тази дързост Бог го порази на същото място и той умря там, при Божия ковчег. 8Давид се развълнува поради това, че Господ порази Оза. Това място и досега се нарича Перец Оза
6:8 Евр. Перец Оза – поразяване на Оза.
.
9В онзи ден Давид изпита страх пред Господа и каза: „Как ще дойде при мене Господният ковчег?“ 10Затова Давид се отказа да пренесе Господния ковчег при себе си в Давидовия град, а го остави в къщата на Аведар от Гет. 11 g  И Господният ковчег стоя в къщата на гетеца Аведар три месеца и Господ благослови Аведар и цялото му семейство.

12 h  i  Когато съобщиха на цар Давид, че Господ е благословил Аведаровото семейство и целия му имот заради Божия ковчег, той отиде и тържествено пренесе Божия ковчег от Аведаровата къща в Давидовия град. 13Когато тези, които носеха Господния ковчег, изминеха шест крачки, той принасяше в жертва по един бик и по едно теле. 14Давид играеше свещен танц с всичката си сила пред Господа. А той беше облечен с ленен ефод. 15Така Давид и мъжете от целия Израил носеха Господния ковчег с възклицания и тръбни звуци. 16Когато Господният ковчег влизаше в Давидовия град, Мелхола, Сауловата дъщеря, гледаше от прозореца и като видя цар Давид да играе свещен танц пред Господа, презря го в сърцето си.

17 Донесоха Господния ковчег и го поставиха на мястото му сред скинията, която Давид бе направил за него. След това той принесе пред Господа всеизгаряния и мирни жертви. 18Когато Давид свърши да принася всеизгаряния и мирни жертви, благослови народа в името на Господа Вседържител. 19 j  Той раздаде на целия народ, на цялото множество израилтяни
6:19 В Септуагинта е добавено: „от Дан чак до Вирсавия“.
, и на мъже, и на жени, на всеки по един хляб, по къс печено месо и по една питка. След това целият народ се разотиде, всеки в къщата си.

20 Когато Давид се върна, за да благослови дома си, Сауловата дъщеря Мелхола излезе да го посрещне с думите: „Колко славен беше днес Израилевият цар, като се съблече пред очите на слугините на поданиците си, както се разсъблича един малоумник.“ 21А Давид отговори на Мелхола: „Пред Господа извърших това, Който ме предпочете пред баща ти и пред целия негов дом, за да ме постави за вожд на Господния народ Израил. Аз пред Господа свирих и танцувах свещен танц. 22Още повече ще се унижа и ще се смиря пред собствените си очи. И при всичко това аз ще бъда почитан от слугините, за които говориш.“ 23Затова Сауловата дъщеря Мелхола остана бездетна до деня на смъртта си.
Copyright information for BulCont