2 Samuel 8

Победите на Давид над околните езически племена

(8:1-18)

1 Лет. 18:1-17

1 a  След това Давид порази филистимците и ги покори. Той отне властта на филистимците от Метег-Гаама. 2Той порази също и моавците. Простря ги на земята и отмери поредицата легнали с мерилна връв: две върви за убиване, една връв за помилване. Така моавците станаха роби на Давид и плащаха данък. 3Давид порази и Адраазар, син на Рехова, цар на Сува, когато той отиваше да възстанови властта си при река Ефрат. 4 b  От него Давид взе хиляда и седемстотин конници
8:4 В Септуагинта: „хиляда колесници и седем хиляди конници“.
, както и двадесет хиляди бойци. Той преряза жилите на всички колеснични коне, като остави от тях за сто колесници.
5Когато от Дамаск дойдоха сирийци да помогнат на сувския цар Адраазар, Давид порази двадесет и две хиляди сирийци. 6Тогава Давид постави гарнизони в Сирия и Дамаск. Сирийците станаха роби на Давид и плащаха данък. И Господ запазваше Давид навсякъде, където и да отидеше. 7След това Давид взе златните щитове, които носеха робите на Адраазар, и ги донесе в Йерусалим
8:7 В Септуагинта е добавено: „Тях именно заграби египетският цар Сусаким, когато нападна Йерусалим при управлението на Соломоновия син Ровоам“.
.
8Цар Давид взе като плячка твърде много мед от градовете Бет и Берот, принадлежащи на областта на Адраазар.

9 Когато Тоа, цар на Имат, чу, че Давид победил цялата Адраазарова войска, 10той изпрати сина си Йорам при него да го поздрави и да му благодари затова, че е воювал с Адраазар и го е победил, тъй като Адраазар често воюваше с Тоа. А Йорам донесе със себе си сребърни, златни и медни съдове. 11И тях още цар Давид посвети на Господа, заедно със среброто и златото, взето от народите, покорени от него: 12от сирийци, моавци, амонци, филистимци и амаликитци, както и взетото от Адраазар, сина на сувския цар Рехова.

13 e  Така Давид си спечели слава, като се завърна от поражението на осемнадесет хиляди едомци в Долината на солта. 14Той постави гарнизони по цяла Идумея. Така всички идумейци станаха роби на Давид. Господ запазваше Давид, където и да отидеше.

15 f  Така Давид царува над целия Израил, съдеше и отсъждаше право на целия си народ. 16 g  А Йоав, син на Саруя, беше началник над войската; Йосафат, син на Ахилуд, беше летописец; 17Садок, син на Ахитув, както и Ахимелех, син на Авиатар, бяха свещеници; Серая беше книжовник; 18Ванея, син на Йодай, беше началник над хелетейци и фелетейци, а Давидовите синове бяха придворни свещеници.
Copyright information for BulCont