2 Samuel 9

Давид и Мемфивостей

1 a  След това Давид попита: „Не е ли останал още някой от Сауловия дом? Аз бих проявил към него милост заради Йонатан.“ 2 b  В Сауловия дом имаше един служител на име Сива. Повикаха го при Давид и царят го попита: „Ти ли си Сива?“Той отговори: „Аз, твоят служител, съм този.“ 3 c  Царят продължи: „Не остана ли още някой от Сауловия дом? Бих проявил към него Божия милост.“Сива отговори: „Има още един Йонатанов син, който е куц.“ 4 d  И царят го попита: „Къде е той?“Сива отговори: „Ето той е в къщата на Махир, син на Амиел, в Лодевар.“

5 Тогава цар Давид изпрати пратеници, за да го вземат от къщата на Махир, Амиеловия син, от Лодевар. 6И Мемфивостей, син на Йонатан, Саулов син, дойде при Давид, падна по лице и се поклони. Давид каза: „Мемфивостее!“Той отговори: „Ето ме, аз съм твоят служител.“ 7Давид продължи: „Не бой се! Аз ще окажа милост към тебе заради баща ти Йонатан и ще ти върна всичките земи на дядо ти Саул, и ти винаги ще ядеш хляб на моята трапеза.“ 8А той му се поклони с думите: „Какво е твоят служител, та погледна милостно на такова мъртво куче като мене?“

9 Тогава царят повика Сауловия слуга Сива и му нареди: „Всичко, което принадлежеше на Саул и на целия му дом, дадох на сина на твоя господар. 10 e  Ти ще му обработваш земите – ти, твоите синове и твоите слуги, и ще донасяш доходите, за да има синът на господаря ти хляб за прехрана. А Мемфивостей, синът на господаря ти, винаги ще яде на моята трапеза.“А Сива имаше петнадесет синове и двадесет слуги. 11Сива отговори на царя: „Служителят ти ще изпълни всичко, което моят господар, царят, заповядва на своя служител.“Мемфивостей ядеше на Давидовата трапеза като един от царските синове. 12 f  А Мемфивостей имаше малък син на име Миха. Всички, които живееха в къщата на Сива, бяха служители на Мемфивостей. 13Така Мемфивостей живееше в Йерусалим, понеже винаги ядеше на царската трапеза. Той беше куц с двата си крака.
Copyright information for BulCont