2 Samuel 10

Победите на Давид над амонци и арамейци

10:1-191 Лет. 19:1-19

1 a  След известно време умря амонският цар и вместо него се възцари синът му Анон. 2Тогава Давид каза: „Ще окажа милост към Анон, син на Наас, заради доброто, което ми стори баща му.“Затова Давид изпрати слугите си да утешат Анон заради баща му.

И Давидовите слуги отидоха в страната на амонците.
3Но амонските князе казаха на господаря си Анон: „Мислиш ли, че Давид от почит към твоя баща ти е изпратил утешители? Не е ли изпратил Давид слугите си при тебе, за да разузнаят града и да го огледат изцяло, а след това да го разрушат?“ 4 b  Затова Анон хвана Давидовите слуги и на всеки от тях обръсна половината брада и отряза дрехите им наполовина до седалището, и ги пусна. 5Когато съобщиха това на Давид, той изпрати вестители да ги посрещнат, понеже бяха силно посрамени. Царят заповяда да им кажат: „Останете в Йерихон, докато ви пораснат брадите, и след това се върнете.“

6 Когато амонците видяха, че станаха омразни на Давид, изпратиха да наемат двадесет хиляди пеши войни – сирийци от Бет-Рехов и от Сува, както и хиляда мъже от царя на Мааха и дванадесет хиляди мъже от Истов. 7Когато Давид чу за това, изпрати Йоав с цяла войска воини. 8Амонците се придвижиха и се разположиха за битка при градските порти, а сирийците от Сува и Рехов, от Истов и Мааха стояха отделно на полето. 9Като видя, че неприятелската войска беше се разположила срещу него и отпред, и отзад, Йоав подбра воини измежду всички израилтяни и ги разгърна против сирийците. 10А останалите воини той повери на брат си Авеса, за да ги разгърне срещу амонците. 11След това Йоав нареди: „Ако сирийците надделеят над мене, тогава ти ще ми окажеш помощ. Ако обаче амонците вземат връх над тебе, тогава аз ще ти окажа помощ. 12Бъди храбър! Нека мъжествено да се сражаваме за нашия народ и за градовете на нашия Бог! Нека Господ извърши това, което Му е угодно.“

13 И така Йоав и воините, които бяха с него, встъпиха в битка със сирийците и те побягнаха от него. 14А амонците, като видяха, че сирийците бягат, побягнаха от Авеса и влязоха в града. Затова Йоав се оттегли от амонците и дойде в Йерусалим.

15 c  Като видяха, че бяха победени от израилтяните, сирийците пак се събраха заедно. 16И Адраазар изпрати пратеници, за да повика сирийците, които бяха оттатък реката
10:16 В Септуагинта е добавено: „Халамакс“.
, и те отидоха в Елам. Предвождаше ги Адраазаровият военачалник Совак.
17Когато съобщиха на Давид за това, той свика всички израилтяни, премина Йордан и отиде в Елам. Сирийците се подредиха в боен ред срещу Давид и влязоха в сражение с него. 18Но сирийците побягнаха от израилтяните. Давид изтреби седемстотин сирийски колесници и четиридесет хиляди конници, порази и военачалника Совак, който и умря там. 19Когато всички царе, подвластни на Адраазар, видяха, че са победени от израилтяните, сключиха мир с израилтяните и им се подчиниха. Така сирийците не посмяха повече да помагат на амонците.
Copyright information for BulCont