2 Samuel 11

Грехът на Давид

( 11:1-12:31 )

Давид и Вирсавия

1 a  След една година по времето, когато царете тръгват на война, Давид изпрати Йоав, а заедно с него и слугите, както и всички израилтяни. Те разбиха амонците и обсадиха Рава.

А Давид остана в Йерусалим.
2Веднъж привечер Давид стана от леглото си и се разхождаше по покрива на царския дворец. От покрива той видя една жена, която се къпеше. А тази жена беше много красива на външен вид. 3Давид изпрати свой служител да разпита коя е тази жена. Известено му беше: „Това е Вирсавия, дъщеря на Елиам, съпруга на хетееца Урия.“ 4 b  Давид изпрати пратеник да я доведе. Когато тя дойде при него, той спа с нея. А когато се очисти от месечното си течение, тя се завърна у дома си. 5Тази жена забременя и изпрати пратеник да съобщи на Давид: „Бременна съм.“

6Тогава Давид изпрати пратеник до Йоав с нареждане: „Изпрати ми хетееца Урия.“И Йоав изпрати Урия при Давид. 7Когато Урия дойде, Давид го разпита дали е добре Йоав, дали са добре воините и дали е победоносен ходът на сраженията. 8След това Давид предложи на Урия: „Прибери се у дома си и отдъхни.“Урия излезе от царския дворец, а след него занесоха дял от царската трапеза. 9Но Урия преспа при вратата на царския палат заедно с всички служители на господаря си и не се прибра у дома си. 10Съобщиха на Давид: „Урия не се прибра у дома си.“Давид попита Урия: „Извървял си дълъг път – защо не се прибра у дома си?“ 11Урия отговори на Давид: „ковчегът, Израил и мъжете от племето на Юда пребивават под шатри и господарят ми Йоав, и служителите на господаря ми са разположени на лагер на полето, мога ли аз да вляза в къщата си – да ям, да пия и да спя с жена си! Заклевам се в твоя живот и в живота на твоята душа – това аз няма да направя.“ 12Тогава Давид каза на Урия: „Престой тук и днес, а утре ще те изпратя.“И така Урия остана в Йерусалим и на следващия ден. 13Давид го покани и Урия яде пред него и пи, и Давид го опи. Но вечерта Урия отиде да спи на леглото си със служителите на своя господар, а у дома си не отиде.

14Затова сутринта Давид написа писмо до Йоав и даде на Урия да го занесе. 15В писмото написа: „Поставете Урия там, където най-силно се разразява сражението. После се оттеглете от него, тъй че той да бъде поразен и да умре.“ 16Затова Йоав, когато обсаждаше град Рава, постави Урия на такова място, където знаеше, че има храбри мъже. 17От града излязоха воини, сражаваха се с Йоав и няколко от Давидовите войни паднаха убити. Убит беше също и хетеецът Урия. 18Тогава Йоав съобщи на Давид за случилото се в сражението. 19Той заповяда на вестител: „Когато разкажеш на царя какво се случи при сражението, 20може би той ще се разгневи и ще попита: „Защо се приближихте толкова близо до града да се сражавате? Не знаехте ли, че ще стрелят по вас от градската стена? 21 c  Кой уби Авимелех, син на Йероваал? Една жена не хвърли ли от градските стени върху него отломка от воденичен камък и той не умря ли в Тевец? А вие защо се приближихте толкова близо до стената?“Тогава ти отговори: „Така също и твоят слуга, хетеецът Урия, умря.“

22След това вестителят замина и като пристигна, разказа на Давид всичко, което му беше поръчал Йоав
11:22 В Септуагинта е добавено, възпроизвеждаща ст. 20-21.
.
23Вестителят каза на Давид: „Враговете надделяваха над нас и излязоха срещу нас на полето, и ние ги преследвахме до входа на градските порти. 24Тогава защитниците стреляха от градските стени върху служителите ти и някои от царските служители паднаха убити. Убит беше и твоят служител, хетеецът Урия.“ 25Тогава Давид каза на вестителя: „Съобщи на Йоав следното: „Не се смущавай от случилото се, защото мечът посича веднъж един, друг път друг. Засили още повече сражението против града и го разруши.“Така да го насърчиш.“

26Когато Уриевата жена чу, че нейният съпруг Урия е мъртъв, тя оплака мъжа си. 27Когато премина времето на жалейката, Давид изпрати пратеници и я прибра в своя дворец. Така тя му стана жена и му роди син. Но деянието, което Давид извърши, беше зло пред Господа.
Copyright information for BulCont