2 Thessalonians 3

Призив за молитва

1 a  И така, молете се за нас, братя, словото на Господа да се разпространява бързо и да се прославя и сред вас. 2Молете се за това, да се избавим от непорядъчни и лукави хора; не у всички има вяра. 3 b  Но Господ е верен. Той ще ви укрепи и ще ви запази от лукавия. 4Господ ни дава увереност, че вършите и ще вършите това, което ви нареждаме. 5Нека Господ да насочи сърцата ви към Божията любов и Христовото търпение.

Задължение за всекидневен труд

6 c  Нареждаме ви също, братя, в името на нашия Господ Иисус Христос, да избягвате всеки брат, който живее като безделник, а не съобразно преданието, получено от нас. 7 d  Защото вие сами знаете как трябва да следвате примера ни, тъй като, когато бяхме при вас, нито бяхме безделници, 8 e  нито без да си платим ядохме хляб у някого, а работехме ден и нощ в труд и мъка, за да не бъдем бреме за някого от вас. 9 f  И то не защото нямахме това право, а за да ви дадем чрез себе си пример за подражание. 10Защото, когато бяхме с вас, това ви нареждахме: ако някой не иска да работи, не трябва да яде. 11Но както чуваме, някои от вас живеят като безделници, нищо не работят, а се занимават с празни работи. 12На такива нареждаме и ги молим в името на нашия Господ Иисус Христос да работят скромно и свой хляб да ядат. 13 g  А вие, братя, вършете добро неуморно.

14 Ако някой не се вслуша в заръката на посланието ни, имайте го предвид и странете от него, така че да се засрами. 15 h  Не го смятайте обаче за враг, а го поучавайте като брат.

Заключителни думи и благослов

16 А Сам Господ на мира да ви дава мир винаги и по всякакъв начин! Господ да бъде с всички вас!

17 i  Поздравът е собственоръчно написан от мене, Павел. Това е знак за всяко мое послание. Така пиша. 18 j  Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с всички вас! Амин
3:18 В някои ръкописи липсва: „Амин“.
.
Copyright information for BulCont