2 Thessalonians 1

Посланието е написано от ап. Павел в Коринт през 54 г. скоро след първото послание. Повод за написването му е появата на лъжеучители в църквата, които смущавали християните с твърдения за скорошно настъпване на Второто Христово пришествие. Думите на ап. Павел „ние, живите, които останем до пришествието Господне“(1 Сол. 4:15) те започнали да тълкуват, че щом ап. Павел се надява да доживее до Второто пришествие, значи то е много близко. Такива мисли объркали нормалния живот на солуняните, някои от тях оставили всякаква грижа за прехраната си, занемарили работата си и ап. Павел ги съветва със своето послание.

Посланието се състои от три глави. След обичайния поздрав и благодарността към Бога за солуняните и вярата им (1:3) следва насърчение за понасяне на изпитанията и преследването, както и молитва на апостола за Божието благословение. Ап. Павел отново ги насърчава във вярата и търпението им, успокоява ги, като разкрива някои белези на времето преди Второто пришествие. Той говори подробно за всеобщото отстъпление от вярата в Бога, когато преди Христовия ден ще се появи „беззаконникът“, „човекът на греха, синът на погибелта“– антихристът (2:3). Заедно с това ап. Павел им припомня задължението всеки да се труди и „свой хляб да яде“(3:12), какъвто личен пример е дал и самият той (3:8). Накрая им препоръчва да внимават с онези, които не са склонни да следват точно повелите на Христовото учение. Да не ги смятат за врагове, а да ги поучават като братя, за да им дадат възможност да се поправят.

Макар че ап. Павел често е диктувал посланията си, той обикновено дописвал собственоръчно заключителния поздрав или благослов. Тук той привлича вниманието към този свой обичай като допълнително доказателство за своето авторство.

Поздрав и благослов

1 a  Павел, Силван и Тимотей до църквата в Солун, която е на Бога, нашия Отец, и на Господ Иисус Христос. 2 b  Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос.

Идващият Божий съд

3 c  Трябва винаги да благодарим на Бога за вас, братя, както подобава, понеже вярата ви расте твърде много и взаимната обич между всички вас се увеличава. 4 d  Затова и ние се хвалим с вас в църквите на Бога заради вашето търпение и вашата вяра при всички гонения и страдания, които понасяте. 5Това е доказателство, че Божият съд е справедлив и вие ще бъдете удостоени с Божието царство, за което и страдате. 6Защото Божията справедливост е в това, да въздаде страдание на тези, които ви причиняват страдание, 7 e  а на вас, които страдате – успокоение заедно с нас, когато Господ Иисус се яви от небето със силните Си ангели, 8за да накаже с огнен пламък онези, които не познават Бога и не се покоряват на благовестието на нашия Господ Иисус. 9 f  Те ще бъдат наказани с вечна погибел, отделени от лицето на Господа и от славата на Неговата сила, 10 g  когато Той дойде в онзи ден, за да бъде прославян от онези, които са Му се посветили, и да Му се удивляват, повярвали всички, както и вие, понеже повярвахте на нашето свидетелство.

11 h  Затова и се молим винаги за вас нашият Бог да ви направи достойни за Своя призив и да изпълни чрез Своята сила всяко ваше желание за добро и всяко дело на вярата. 12Така името на нашия Господ Иисус Христос ще се прослави от вас и вие ще бъдете прославени от Него чрез благодатта на нашия Бог и на Господ Иисус Христос.
Copyright information for BulCont