2 Thessalonians 2

Антихристът и краят на света

1 a  А що се отнася до пришествието на нашия Господ Иисус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, 2да не се смущавате прибързано в мислите си и да не се плашите било поради предсказание от дух, било поради слово или поради послание, уж идващо от нас, че е настъпил Христовият
2:2 В някои ръкописи: „Господният“.
ден.

3 c  Никой да не ви измами по никакъв начин, защото този ден няма да настъпи, докато първо не дойде отстъплението и не се открие човекът на греха
2:3 В някои ръкописи: „беззаконието“.
, синът на погибелта.
4 e  Той се противи и се превъзнася над всичко, което е божествено и свято, дори ще седне като бог
2:4 В някои ръкописи липсва: „като бог“.
в Божия храм, за да се представи за бог.
5 g  Не си ли спомняте, че ви говорех за това, още когато бях при вас? 6И сега знаете какво го възпира да се открие в определеното му време. 7Тайната сила на беззаконието вече действа, само че очакваното няма да се случи, докато не се отдръпне Бог, Който я възпира. 8 h  Тогава ще се открие беззаконникът, когото Господ Иисус ще убие с диханието на устата Си и ще унищожи чрез блясъка на Своето пришествие. 9 i  Но беззаконникът ще дойде чрез действието на Сатана с всякакви сили, лъжливи знамения и чудеса 10 j  и с всякакви нечестиви измами на онези, които вървят към погибел, защото не са приели да обичат истината, която ще ги спаси. 11 k  Затова Бог ще остави да ги завладее заблудата, за да повярват на лъжата, 12и ще бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, но им се е нравела неправдата.

Придържане към апостолските предания

13 l  Трябва винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, понеже Бог първо вас избра за спасение чрез освещаване от Духа и заради вярата в истината. 14Той ви призова за това чрез нашето благовестие, за да се приобщите към славата на нашия Господ Иисус Христос.

15 m  И така, братя, устоявайте и се придържайте към преданията, които приехте било чрез наше слово, било чрез наше послание. 16 n  А Сам нашият Господ Иисус Христос и нашият Бог Отец, Който ни обикна и ни даде вечна утеха и надежда за добро чрез благодатта, 17да утеши вашите сърца и да ви подкрепи във всяко добро дело и слово.
Copyright information for BulCont