2 Timothy 2

Самоотвержено служение в църквата

1 И така, сине мой, укрепвай чрез благодатта, която ти е дадена от Иисус Христос, 2и каквото си чул от мене пред много свидетели, предай го на верни хора, които ще са способни и други да научат. 3А ти понасяй страданията заедно с мене като добър воин на Иисус Христос. 4За да угоди на военачалника, никой воин не се замесва в житейски работи. 5 a  Ако пък някой се състезава, той не получава победния венец, щом не се състезава по правилата. 6 b  Трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. 7Размишлявай върху това, което казвам, а Господ да ти даде да разбираш всичко.

8 c  Помни Иисус Христос от Давидовото потомство, Който възкръсна от мъртвите, както аз благовестих, 9заради което аз страдам дори до окови като злодей. Но Божието слово не може да се окове. 10Ето защо понасям всичко заради избраните, за да получат и те спасение чрез Иисус Христос заедно с вечна слава. 11 d  Верни са думите: „Ако заедно с Него сме умрели, с Него ще оживеем. 12 e  Ако устоим, с Него и ще царуваме, ако се отричаме, и Той ще се отрече от нас, 13 f  ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе Си.“

За чистотата на учението и на живота

14 Напомняй на всички това, като ги убеждаваш в името на Господа
2:14 В някои ръкописи: „Бога“.
да не влизат в спорове, от които няма никаква полза, а водят слушателите към гибел.
15 h  Стреми се да се представиш пред Бога достоен, безукорен работник, който правилно преподава словото на истината. 16Отбягвай скверните празнословия, защото онези, които ги изговарят, още повече ще потънат в нечестие 17 i  и учението им ще се разпространява като гангрена. Такива са Именей и Филит, 18които отстъпиха от истината с твърдението, че възкресението вече е станало, и обезверяват някои. 19 j  Но твърдата основа, положена от Бога, устоява непоколебимо. Тя има като печат този надпис: „Господ познава Своите“; и „Да се отдръпне от неправдата всеки, който изповядва името на Господа“. 20В един голям дом има не само златни и сребърни съдове, но също дървени и глинени. Едни са за почетна употреба, а други за обикновена. 21И така, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде почетен съд, осветен и полезен за господаря, приготвен за всяко добро дело.

22 k  Отбягвай също и младежки пристрастия и се стреми към правда, вяра, любов и мир заедно с онези, които призовават Господа от чисто сърце. 23 l  А глупави и безсмислени разисквания отбягвай, като знаеш, че те пораждат спорове. 24 m  А Господният служител не бива да се препира, но да бъде кротък към всички, търпелив и способен да поучава, 25с кротост да наставлява противниците, та дано Бог им даде покаяние, за да познаят истината 26и да се освободят от примката на дявола, който ги е уловил живи, за да изпълняват волята му.
Copyright information for BulCont