Acts 12

Убийство на апостол Яков и залавянето на апостол Петър

1 В това време цар Ирод започна гонение срещу някои от църквата, за да им стори зло, 2и уби с меч Яков, брата на Йоан.

3 a  И като видя, че това се понрави на юдеите, реши да хване и Петър. Това се случи през дните на Безквасниците. 4 b  След като го залови, хвърли го в тъмница и го предаде на четири стражи от по четирима войници да го пазят, понеже възнамеряваше след Пасха да го изведе на съд пред народа. 5И докато Петър беше пазен в тъмницата, църквата
12:5 Т.е. общността на вярващите в Иисус Христос.
непрестанно се молеше на Бога за него.

Освобождаване на апостол Петър

6 В онази нощ, преди Ирод да го изведе, Петър спеше между двама войници, окован с две вериги, а пред вратата стражи пазеха тъмницата. 7И ето Господен ангел се яви и светлина обля тъмницата. Той побутна Петър по хълбока и го събуди с думите: „Стани бързо!“И веригите паднаха от ръцете му. 8Тогава ангелът му каза: „Опаши се и си обуй сандалите.“Той така и направи. После му рече: „Облечи си дрехата и върви след мене!“ 9Петър излезе и тръгна след него, без да знае, че това, което прави ангелът, е истина. Струваше му се, че вижда видение. 10Като минаха първата и втората стража, дойдоха до желязната порта, която водеше към града, и тя им се отвори сама. Те излязоха и тръгнаха по една улица. В този миг внезапно ангелът го остави. 11 d  А Петър, като дойде на себе си, рече: „Сега наистина разбрах, че Господ изпрати Своя ангел и ме избави от ръцете на Ирод и от всичко, което юдейският народ очакваше.“ 12 e  И като се поогледа, отиде към къщата на Мария, майка на Йоан, наричан Марк, където се бяха събрали мнозина и се молеха. 13Когато той почука на пътната врата, една слугиня на име Рода отиде да види кой е. 14И като позна гласа на Петър, от радост не отвори вратата, а изтича да обади, че Петър стои пред вратата. 15А те ѝ рекоха: „Ти не си с ума си!“Но тя настояваше, че е така. Те ѝ отвърнаха: „Това е неговият ангел.“ 16В това време Петър продължаваше да чука и когато отвориха, видяха го и се слисаха. 17Той им даде знак с ръка да мълчат, разказа им как Господ го е извел от тъмницата и добави: „Обадете това на Яков и на братята.“После излезе и отиде на друго място.

18 Като се съмна, сред войниците настъпи голяма суматоха: какво ли е станало с Петър. 19Ирод нареди да го търсят, но като не го намери, разпита стражите и заповяда да ги отведат на смърт. След това напусна Юдея и живееше в Кесария.

Смърт на Ирод Агрипа Първи

20 f  Ирод се беше разгневил на жителите на Тир и Сидон. Затова те дойдоха заедно при него и като склониха на своя страна Власт, управител в царския дворец, молиха за мир, понеже страната им се изхранваше от земята на царя. 21В определения ден Ирод се облече в царска дреха, седна на съдийския стол и започна да им говори. 22 g  А народът викаше: „Това е глас Божий, а не човешки!“ 23Но веднага Господен ангел го порази, защото не въздаде слава на Бога. И той, изяден от червеи, умря.

24 h  А Божието слово се разпространяваше и се умножаваха вярващите. 25 i  Варнава и Савел, след като изпълниха поръката, се върнаха от Йерусалим в Антиохия, като взеха със себе си Йоан, наречен Марк.
Copyright information for BulCont